OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

25 januari 2017

 

 

 

Nieuws vanuit het team

Glasvezelkabel

Aanleg glasvezelkabel Mabib.
Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat Mabib in het buitengebied het leggen van glasvezelkabel wil verwezenlijken. Hiervoor moet 50% van de bewoners in het buitengebied zich aangemeld hebben vóór 5 febr., anders wordt het hele plan afgeblazen.
Onze school heeft zich inmiddels ook aangemeld, omdat we in de toekomst alleen maar gebaat zijn bij een goede, snelle internetverbinding.
Het digitale gebeuren breidt zich steeds sneller en verder uit en is nu al niet meer weg te denken uit het dagelijkse lesgeven op school.
We roepen dan ook iedereen op zich op te geven , zodat we in de toekomst verzekerd zijn van een goede internetverbinding.

LEVproject

De gemeente Aalburg faciliteert voor alle groep 8 leerlingen in de gemeente de weerbaarheidstraining Lev. Het betreft een tweedaagse training op 26 en 29 januari. Tijdens de training leren de kinderen vaardigheden die hen helpen om verantwoorde keuzes te maken en problemen te voorkomen als ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Thema’s zijn: Je bent uniek en waardevol, weet waar je voor gaat, Wees(media) wijs, Kies veilige grenzen, Wees zorgvuldig met jezelf en de ander, Leef met lef! Daarnaast worden er keuzeonderdelen aangeboden die ingaan op bepaalde thema’s zoals gamen of verslaving.

Op maandag 29 januari wordt een ouderavond voor de ouders van groep 8 leerlingen georganiseerd op de Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg van 19.30 uur tot 21.00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Overblijf

Help jij ons?
Wij, Marianne, Marieke en Gerda, zijn per direct op zoek naar een collega TSO-medewerker (overblijfmoeder/vader/tante/e.d.) die kan bijspringen op drukke dagen (af en toe op dinsdag) èn ons kan vervangen als wij verhinderd zijn. Elsbeth, onze vaste invalmedewerker, is vanwege medische redenen tijdelijk niet beschikbaar.
Ben je 18 jaar of ouder. Vind je het leuk om samen met 8 tot 15 kinderen te lunchen en daarna buiten te spelen. Ben je oproepbaar/beschikbaar op maandag, dinsdag of donderdag van 11.50 tot 13.00 uur? Of ken je iemand die de kinderen een verantwoord en gezellig overblijfmoment kan bezorgen?
Neem dan contact op met onze TSO-coördinator Elsbeth of juf Corinne voor meer informatie en aanmelden: overblijfdenbiekurf@gmail.com, 0651463856.
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding en eigen kinderen blijven gratis over.

Bazaar

Tot onze schrik zagen wij dat de datum voor de Bazaar niet vermeld staat op de schoolkalender.
En op zo’n gezellige happening willen we natuurlijk graag iedereen welkom heten!
Dus schrijf in uw agenda; vrijdag 23 maart. Maken we er weer een gezellige avond van met diverse activiteiten.

 

 

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

Kanjerlessen in de bovenbouw

Deze periode werken we regelmatig met het pettenkwadrant. In deze oefening vertellen andere kinderen hoe ze het gedrag van een kind beleven. Het doel van deze oefening is het geven en ontvangen van positieve kritiek.
Een leerling kiest zelf of ze deze oefening wil doen of niet.

De werkwijze is als volgt:

 • Een van de leerlingen die aan heeft gegeven deze oefening te willen doen (leerling A) gaat met zijn rug naar het kwadrant zitten.
 • Op het teken van de leerkracht leggen alle leerlingen een fiche in het kwadrant op de plaats van het gedrag dat zij bij leerling A ervaren. Let op: het gaat hier om het gedrag dat ze bij de leerling ervaren en niet om hoe de leerling is.
 • Leerling A zit nog met zijn rug naar de groep en benoemt waar hij denkt dat de fiches geplaatst zijn. Ook geeft de leerling aan waar hij zijn eigen fiche zou plaatsen. De leerkracht legt een fiche op die plek.
 • De leerling mag omdraaien en er wordt gekeken naar het kwadrant.
 • De leerling kan vragen stellen aan zijn klasgenoten over de geplaatste fiches.
 • De klas geeft complimenten en geeft aan welk gedrag ze als prettig ervaren.
 • Aan leerling A wordt gevraagd of hij tevreden is zoals de fiches in het kwadrant liggen of dat hij dit graag anders zou willen. Zo ja, hoe?
 • De klasgenoten geven tips hoe aan de leerling op welke wijze het gedrag veranderd kan worden of welke aspecten behouden moeten blijven.
 • De oefening wordt afgesloten met een groepsfoto waar leerling A het middelpunt vormt.


De oefening van het pettenkwadrant kan heel verhelderend zijn om in beeld te brengen hoe een leerling door zijn klasgenoten ervaren wordt. Vaak weet een leerling wel hoe zijn vrienden of vriendinnen over hem denken. In praktijk blijken leerlingen het heel waardevol te vinden om terug te horen hoe het gedrag door de rest van de klas ervaren wordt.

In het kwadrant liggen de petten in een vierkant. De witte pet (en het blauwe vlak) hoort bij kanjergedrag en vertrouwen. Buiten het vlak speelt wantrouwen en krijgen de petten een negatieve kleur. Geel is dan bang, angstig, huilerig. Bij rood hoort dan vervelend grappig en meelopen. Bij zwart horen dan de termen te bazig, pestgedrag,

Deze periode werken we regelmatig met het pettenkwadrant. In deze oefening vertellen andere kinderen hoe ze het gedrag van een kind beleven. Het doel van deze oefening is het geven en ontvangen van positieve kritiek.
Een leerling kiest zelf of ze deze oefening wil doen of niet.

De werkwijze is als volgt:

 • Een van de leerlingen die aan heeft gegeven deze oefening te willen doen (leerling A) gaat met zijn rug naar het kwadrant zitten.
 • Op het teken van de leerkracht leggen alle leerlingen een fiche in het kwadrant op de plaats van het gedrag dat zij bij leerling A ervaren. Let op: het gaat hier om het gedrag dat ze bij de leerling ervaren en niet om hoe de leerling is.
 • Leerling A zit nog met zijn rug naar de groep en benoemt waar hij denkt dat de fiches geplaatst zijn. Ook geeft de leerling aan waar hij zijn eigen fiche zou plaatsen. De leerkracht legt een fiche op die plek.
 • De leerling mag omdraaien en er wordt gekeken naar het kwadrant.
 • De leerling kan vragen stellen aan zijn klasgenoten over de geplaatste fiches.
 • De klas geeft complimenten en geeft aan welk gedrag ze als prettig ervaren.
 • Aan leerling A wordt gevraagd of hij tevreden is zoals de fiches in het kwadrant liggen of dat hij dit graag anders zou willen. Zo ja, hoe?
 • De klasgenoten geven tips hoe aan de leerling op welke wijze het gedrag veranderd kan worden of welke aspecten behouden moeten blijven.
 • De oefening wordt afgesloten met een groepsfoto waar leerling A het middelpunt vormt.


De oefening van het pettenkwadrant kan heel verhelderend zijn om in beeld te brengen hoe een leerling door zijn klasgenoten ervaren wordt. Vaak weet een leerling wel hoe zijn vrienden of vriendinnen over hem denken. In praktijk blijken leerlingen het heel waardevol te vinden om terug te horen hoe het gedrag door de rest van de klas ervaren wordt.

In het kwadrant liggen de petten in een vierkant. De witte pet (en het blauwe vlak) hoort bij kanjergedrag en vertrouwen. Buiten het vlak speelt wantrouwen en krijgen de petten een negatieve kleur. Geel is dan bang, angstig, huilerig. Bij rood hoort dan vervelend grappig en meelopen. Bij zwart horen dan de termen te bazig, pestgedrag,

De gele, rode en zwarte pet kunnen ook in het vak van de witte pet liggen. Dan krijgen de petten een positief en krachtig aspect. Geel is dan vriendelijk, bescheiden en rustig. Rood wordt dan vrolijk en humoristisch. Bij zwart hoort stoer, dapper en goed leiderschap.

De gele, rode en zwarte pet kunnen ook in het vak van de witte pet liggen. Dan krijgen de petten een positief en krachtig aspect. Geel is dan vriendelijk, bescheiden en rustig. Rood wordt dan vrolijk en humoristisch. Bij zwart hoort stoer, dapper en goed leiderschap.

 

 

 

Facebook
Facebook

 

 

Website
Website

 

 

 

Agenda

26 en 29 januari
LEV project groep 8 op de Henri Dunantschool.

29 januari
Ouderavond voor ouders groep 8 over dit project.

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op dinsdag haar IB-dag.

 

 

 

Jarig
Maandag 5 februari is juf Mhairi jarig.

Dinsdag 6 februari gaat de vlag uit voor Jissia

Donderdag 8 februari wordt Daan 5 jaar.

Maandag 19 februari is het feest voor Bram.

Iedereen van harte gefeliciteerd. We wensen jullie een heel fijne dag toe.

 

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

 

 

 

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

 

 

 

Het volgende Gegons verschijnt op…

donderdag 8 februari

 

 

 

 

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*