OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

1 maart 2017

 

 

 

Nieuws vanuit het team

Inspectiebezoek
Afgelopen oktober hebben we op Den Biekûrf bezoek gehad van de onderwijsinspectie. De eindconclusie nav dit bezoek is dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is en op enkele gebieden zelfs goed ( aanbod en pedagogisch klimaat). We krijgen dan ook een basisarrangement toegekend door de inspectie. Daar zijn we blij mee! Wel blijkt dat vanwege het geringe aantal leerlingen het moeilijk voor de inspectie is om de eindresultaten te beoordelen. Daarom hebben we op verzoek van de inspectie voor de leerlingen in groep 8 een leerplan opgesteld. Deze leerplannen zijn met de desbetreffende ouders besproken. We zullen op termijn ook voor de leerlingen in de andere groepen dergelijke leerplannen gaan opstellen. We zullen u hierover t.z.t informeren.
U kunt het volledige rapport terugvinden op de site van de onderwijsinspectie.
Petra Timmermans

Welkom
Volgende week krijgen we twee nieuwe leerlingen op school nl. Jorey en Riley Schellekens.
Riley gaat beginnen in groep 2 en Jorey in groep 5.
We wensen jullie een hele fijne leerzame tijd toe op den Biekûrf.

Landelijke boomfeestdag
Op woensdag 14 maart wordt de landelijke boomfeestdag gehouden. Wij doen als school hier ook aan mee.
Omdat het de laatste keer in de gemeente Aalburg is, wordt er een speciaal tintje aan gegeven.
Bij de te planten boom ( een Krentenboom) zullen bordjes geplaatst worden met daarop door leerlingen gemaakte gedichtjes. Alle leerlingen mogen een gedicht van 4 regels maken, hieruit worden de beste twee gekozen. De gemeente selecteert één gedicht, dit komt op een bord bij de boom die bij het gemeentehuis geplaatst wordt.
Bij de boom die op school geplaatst wordt komen de twee uitverkoren gedichten. De leerlingen van deze gedichten + twee andere leerlingen worden ’s morgens eerst ontvangen op het gemeentehuis door de burgemeester.
Later op de ochtend worden de boom en het gedichtenbord in het bijzijn van de burgemeester of wethouder geplaatst. Het tijdstip is nog niet bekend.

Schaatsen
Wat hebben we de afgelopen week al van het ijs kunnen genieten.
Vorige week
schaatste iedereen zijn of haar rondjes op de ijsbaan in Breda voor “Schaatsen voor water”.
Vandaag trotseerden we alle kou en werd er door de bovenbouw geschaatst op de ijsbaan en door de onderbouw op de sloot tegenover de school.
Iedereen had het reuze naar de zin.

LTriple P:positief opvoeden van kinderen tussen 0-12 jaar.

In het voorjaar van 2018 start er weer een oudercursus. De cursus wordt door Triple P als volgt omschreven: “positief ouderschap is een benadering van het opvoeden van kinderen dat zich richt op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en op het hanteren van gedrag van kinderen op een constructieve manier. Het is gebaseerd op het gebruik van goede communicatie en positieve aandacht om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling”. We gaan op een leuke en informatieve manier met dit gegeven aan de slag.
De eerste avond (5 maart 2018) is een informatiebijeenkomst. Tijdens de 4 volgende cursusdata behandelen we verschillende onderwerpen zoals “positief opvoeden” en “kinderen helpen zich te ontwikkelen”. Dan volgen er twee weken waarin er door middel van telefonische sessies ondersteuning is (dus geen gezamenlijke bijeenkomsten). De laatste bijeenkomst is een gezamenlijke afsluiting waarin we met elkaar terugblikken op de cursus.
Reacties van eerdere deelnemers: “deze cursus zou iedere ouder moeten volgen”. “Je bent niet de enige die opvoeden weleens moeilijk vindt”. “Ik vind het een positieve en fijne cursus met veel goede tips”. “De sfeer is goed en vertrouwd”.
Locatie: participatiehuis Bubeclu aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg.
De cursus wordt gegeven door Maaike van Gulik en Hanneke Schilt van Juvans.
Voor informatie en opgave: telefonisch 073-6444244 of per mail hannekeschilt@juvans.nl

 

 

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

Kanjerlessen in de middenbouw.

Elke ochtend starten wij de dag met een verhaal over een land. Het boek ‘In een land hier ver vandaan…’ van Arend van Dam & Alex de Wolf bundelt 50 voorleesverhalen. Ook bekijken wij samen de wereldkaart achter in het boek, zodat we weten waar het verhaal zich afspeelt. Ontzettend interessant allemaal! Aan het eind van het verhaal bespreken we wat we van het verhaal vinden, of wij naar het land zouden willen gaan, enz. Soms bekijken we ook video’s over het onderwerp of luisteren we naar muziekfragmenten. Op deze manier zijn wij met de hele groep bezig met een stukje kanjer en wereldoriëntatie. Een leuke, leerzame en gezellige start van de dag!

 

 

 

Facebook
Facebook

 

 

Website
Website

 

 

 

Agenda
5 maart
LTriple P;Positief opvoeden van kinderen tussen 0-12 jaar.
Bublecu Wijk en Aalburg

23 en 26 maart
LEV project groep 8 op de Henri Dunantschool Wijk en Aalburg

26 maart
Ouderavond voor ouders groep 8 over dit project op de Henri Dunantschool.

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op dinsdag haar IB-dag.

 

 

 

Jarig

Morgen ( 2 maart)
viert Bert zijn verjaardag.

Donderdag 22 maart is Esmee jarig.

Vrijdag 23 maart groot feest voor Sem.

Iedereen van harte gefeliciteerd. We wensen jullie een heel fijne dag toe.

 

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

 

 

 

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

 

 

 

Het volgende Gegons verschijnt op…

donderdag 15 maart

 

 

 

 

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*