OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

12 april 2018

 

 

 

Nieuws vanuit het team

Skeelers

Wat hebben we kunnen genieten van het weer de afgelopen week. De skeelers konden weer uit de kast gehaald worden. Omtrent de algehele veiligheid van alle leerlingen hebben wij ervoor gekozen de skeelers tijdens de pauze op het schoolplein niet toe te staan. Let er dan ook op dat uw kind schoenen bij zich heeft, anders kan hij/zij niet mee naar buiten. Wij hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben.!

Nieuws van d MR.

Afgelopen dinsdag is er een MR-vergadering geweest. Daarin is gesproken over het nieuwe speeltoestel en de begroting. Daarnaast is er de evaluatie van de groepswijziging van groep 3-4-5 besproken. De volgende vergadering is op 24 mei.

In de vorige edities van het Gegons hebben we een oproep geplaatst voor onder andere een nieuw lid voor onze medezeggenschapsraad. We vinden het fijn dat we kunnen mededelen dat Carla Stuy zich kandidaat heeft gesteld hiervoor. Wanneer een ouder zich als tegenkandidaat wil aanmelden, dan kan dit tot 21 april as. Indien dit niet het geval is en er geen bezwaren zijn binnengekomen, zal Carla automatisch gekozen worden als oudergeleding van de MR m.i.v. het nieuwe schooljaar 2018/2019. Voor informatie of vragen kun je terecht bij Angenita Rosenbrand (tel. 0416-352300 of angenita13@hotmail.com

Staking
Vrijdag 13 april wordt er op de scholen in Brabant gestaakt. Alle scholen van Soolva zullen op die dag gesloten zijn.


Eind-Cito groep 8

Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april staat de eind CITO voor groep 8 gepland. Deze dagen mogen ze wat extra drinken en eten meenemen wat ze tijdens de CITO kunnen nemen. Let op dat het dus niet te veel ritselt. Groep 8 zal deze dagen onder begeleiding in de teamkamer gaan werken.

Thema Familie in groep 1 en 2.
Afgelopen week zijn we bij de kleuters gestart met een nieuw thema “Familie”. Tijdens dit thema komt er van alles aan bod, zoals o.a. familieleden,feesten, vroeger, letters, jouw letter en wordt er natuurlijk geknutseld. Op onze weektaak staan weer allerlei activiteiten.
Wij vervelen ons niet hoor in groep 1 en 2.

.

Verkeersexamen groep 7
Deze week heeft groep 7 zowel het praktische als het theoretische verkeersexamen afgelegd. Zij moesten daarbij een route rijden met hun fiets door Eethen. Onderweg stonden allerlei verkeersborden waarop zij moesten anticiperen. Dat was nog niet altijd even makkelijk, maar toch slaagde iedereen voor dit onderdeel.
Op school werd de theorie getoetst. De leerlingen beantwoordden 25 vragen. Bij 16 vragen of meer goed werd het examen behaald. Ook hier scoorde iedereen met voldoende punten.
Alle leerlingen van groep 7 werden beloond met een prachtig verkeersdiploma! Van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

Kanjerlessen in de middenbouw.

Schoolbreed wordt gewerkt met ClassDojo, een puntensysteem ter bevordering van goed gedrag. De kinderen van de middenbouw hebben vorige week als nieuwe groep positieve- en aandachtspunten bedacht. Er kunnen punten verdiend worden, maar ook kunnen er punten verloren gaan. De punten kunnen ingeleverd worden voor leuke extra activiteiten zoals; voetballen, knutselen, computeren, buitenspelen enz. In de nieuwe groepssamenstelling is het belangrijk de regels aan te passen naar niveau en interesse. Iedereen is enthousiast, betrokken en zij helpen elkaar. Er wordt door alle kinderen al hard gewerkt aan het verzamelen van zoveel mogelijk punten!

 

 

 

Facebook
Facebook

 

 

Website
Website

 

 

 

Agenda

26 april Koningsdag
Ontbijt en sportdag

27 april tot 14 mei
Meivakantie

Aanwezigheid
Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op dinsdag haar IB-dag.

 

 

 

Jarig
14 april is juf Aagje jarig.

zaterdag 28 april groot feest voor Marijn.

Van harte gefeliciteerd. We wensen jullie een heel fijne dag toe.

 

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

 

 

 

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

 

 

 

Het volgende Gegons verschijnt op…

donderdag 26 april

 

 

 

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*