OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

9 november 2016

Nieuws uit het team

Schoolfruit
Vanaf deze week start het schoolfruit weer. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn onze fruit- en groentedagen. Uw kind krijgt op deze dagen fruit op school aangereikt.


Voorlichtingsavonden ouders groep 8
Wij herinneren u aan de komende twee informatieavonden over het voortgezet onderwijs.

Op maandag 14 november is er een voorlichtingsavond op het Willem van oranje College te Wijk een Aalburg (Perzikstraat 7).
De inloop is om 18.45u en de avond begint om 19.00u.
Deze avond is bedoeld voor de ouders EN kinderen van groep 8.
Tijdens deze avond komen scholen voor VO informatie geven over hun werkwijze. Er zijn deze avond twee rondes dus twee scholen te kiezen voor de voorlichting.

Op dinsdag 22 november is er een voorlichtingsavond op de Henri Dunantschool te Wijk en Aalburg (Tulpstraat 9).
De inloop is om 18.45u en de avond begint om 19.00u.
Deze avond is alleen bedoeld voor de ouders van leerlingen in groep 8 op de Henri Dunantschool, den Biekûrf en de Prins Willem Alexanderschool.
Tijdens deze avond wordt door uitleg gegeven over de wijze van aanmelden bij een VO-school; hoe dat in zijn werk gaat.
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de leerkracht van groep 8 of bij juf Sanne.

Nieuw adres juf Corinne
Juf Corinne is verhuisd! Haar nieuwe adres is:
Sperwerlaan 86
4143 AV Leerdam

We wensen haar veel geluk met haar gezin op haar nieuwe stekkie!

Huiswerk in de bovenbouw
Dit schooljaar zijn de kinderen in de bovenbouw wekelijks aan het oefenen met huiswerk.
Het huiswerk wordt op wisselende dagen gegeven, zodat de kinderen dit leren te noteren in hun agenda.
Voor het huiswerk van redactie gaat er iets veranderen. De kinderen konden voorheen hun antwoord aankruisen en waren daarmee klaar. Hier nemen we geen genoegen meer mee. Wij verwachten vanaf heden dat de kinderen de som die ze maken opschrijven, zodat wij weten hoe ze de som uitrekenen. Dit mag in het huiswerkboek of op een kladblaadje. De uitwerking van de opdracht moet mee ingeleverd worden op de inleverdag. Levert een kind wel zijn gemaakte huiswerk in, maar staan daar niet bij hoe ze het uit hebben gerekend, gaan wij dit als niet compleet noteren. Bij de 2e keer niet (compleet) ingeleverd krijgen de kinderen extra huiswerk mee, dat de volgende dag samen met het oorspronkelijke werk ingeleverd dient te worden.

Hulp gezocht bij projectweek
Vrijdag 18 november tot en met vrijdag 25 november start onze 2e projectweek. Deze keer staat hij in het teken van media. In deze week willen wij de kinderen iets leren over mediagebruik, veilig internetten en soorten media. De kinderen vanaf groep 4 zullen iets gaan leren over vloggen en een drukkerij gaan bezoeken. Met alle leerlingen willen wij in de projectweek een schoolkrant gaan maken. Wij zijn op zoek naar ouders die gedurende de projectweek een keertje met een klein groepje willen gaan zitten om een stukje voor de schoolkrant te maken. De inhoudelijke opdracht voor het boekje hoeft u niet zelf te bedenken. Het is prettig dat de kinderen ondersteund kunnen worden in hun verwerking. Op alle dagen in de projectweek zal hier aan gewerkt worden. U mag hierbij uw voorkeur aangeven. Bent u bijvoorbeeld handig met Excel, kunt u goed illustreren, etc? Dit zijn kwaliteiten waar we graag gebruik van willen maken. Geeft u dit dan ook aan ons door.
Vindt u het leuk om ons te ondersteunen en te helpen? Stuur dan een mailtje met de dagen/tijden die u kan en wil naar Juf Ilse: ilse_brekelmans87@hotmail.com of naar het algemene mailadres van school.


Bezoek Kerk groep 4 t/m 8
Voor de godsdienst en filosofieles hebben groep 4 t/m 8 afgelopen maandag een rondleiding gehad in de kerk van Babyloniënbroek. Teus Straver vertelde de kinderen over de bouw en de geschiedenis van de kerk. Juf Aagje vertelde de kinderen het en ander dat bij de godsdienstige gebruiken van de kerk hoort. Voor sommige kinderen was het een eerste bezoek aan deze kerk. Volgende week zullen alle kinderen (zowel die godsdienst als filosofie volgen) een gezamenlijke les krijgen van juf Aagje om het kerkbezoek te evalueren en er over door te praten.
In dit schooljaar willen we kijken of het mogelijk is ook andere soorten kerken te gaan bezoeken. Mochten we dit gepland hebben, zullen we u hierover informeren.

Hulp bij Sinterklaas-atelier
Maandag 28 november houden we in de middag sinterklaas-ateliers. We zijn hierbij op zoek naar ouders die ons hierbij willen ondersteunen. U kunt u opgeven bij een van de leerkrachten. Alvast bedankt voor de hulp.

Herfst
De dagen worden korter, de temperatuur daalt, kortom het is herfst.
Ook zijn de zonnige dagen zo’n beetje voorbij en komen er meer dagen met regen. Dat in combinatie met de oogst die van het land wordt gehaald, geeft modder en viezigheid aan de schoenen van de kinderen.
We willen dan ook vragen om de kinderen weer sloffen mee te geven naar school zodat de schoenen uit kunnen en de kinderen lekker op (schone) sloffen kunnen lopen in de school.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Bedankt

Mede namens de familie Rochat willen wij iedereen bedanken voor de blijken van medeleven na het overlijden van onze vader en opa. De vele kaartjes en troostende woorden hebben ons goed gedaan.

Teus, Jenneke, Nienke en Rens.

Verjaardag vieren
Eén van de hoogtepunten in een kinderleven is wel het vieren van je verjaardag. Lekker veel cadeautjes, trakteren, toegezongen worden en vaak een kinderfeestje vieren. Daar horen ook uitnodigingen bij voor de kinderen die op het feestje mogen komen. Natuurlijk is het geweldig als je de uitnodigingen zelf mag geven aan het desbetreffende kind. Vaak gebeurt dat voor schooltijd in de klas.
Wat minder leuk is het als iemand graag op het feestje wil komen ( en eigenlijk wil ieder kind dat) en jij krijgt geen kaart.
Om teleurstellingen te voorkomen vragen we u dan ook om uitnodigingen niet in de klas uit te delen, maar b.v. buiten de poort . Zo blijft het voor iedereen gezellig.

Tas voor bibliotheekboeken
We verzoeken u nogmaals een extra tas mee te geven op woensdag zodat uw kind de boeken van de bibliotheek kan meenemen.

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

 

Kanjerlessen in de kleuterklas

In de kleutergroep hebben we de afgelopen week het verhaal van Max, Robin en René voorgelezen. In het verhaal werd Max vreselijk geplaagd door de pestvogels.
Met de kinderen werd besproken hoe je daar op in gaat. Pest je terug? Zeg je dat wil ik niet? Ben je een bang konijntje of een lacherige aap?
Zo wordt er geprobeerd de kinderen bewust te maken wat gedrag allemaal teweeg kan brengen. Niet alleen in het verhaal , maar ook je eigen gedrag .
Ook werd er besproken hoe iedereen zich gevoeld had afgelopen week. Voelde je jezelf een kanjer met de witte pet?
Of was je meer een pestvogel met de zwarte pet ? Een konijntje met de gele pet, die niet zo goed durfde? Of juist de lacherige, plagerige aap met zijn rode pet?
Door het gebruik van de petten wordt het voor de kinderen niet alleen een theoretisch verhaal, maar kunnen ze ook zien wie wat is.

Facebook
Facebook
Website
Website

Agenda

10 november Studiemiddag kinderen 12:00 uur vrij.

12 november Landelijke intocht Sinterklaas.

14 november (19:00 uur) Voorlichtingsavond Willem van Oranje ouders én kinderen gr 8.

18 november Start projectweek Media.

21 november Groep 8 Bureau Halt lesover sociale veiligheid, internet en wetgeving.

22 november (19:00 uur) Voorlichting VO voor ouders groep 8 op de HD.

23 november Drempelonderzoek groep 8.

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op zaterdag 19 november zijn Nadia en Rhodé jarig!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 23 november
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd