Verlofregeling

Volgens de leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken. Het ‘geregeld bezoeken’ van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Aalburg zijn daarover afspraken gemaakt. Hier kunt u ze lezen.
Aanvraagformulier verlof


Klachtenmeldingen

Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena is vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken die de school betreft, kunt u hiervan gebruik maken.

Klachtenregeling


Ethische gedragscode

Het Openbaar Onderwijs streeft naar een schoolklimaat dat zich kenmerkt door vertrouwen, respect en acceptatie. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor zowel het personeel als de leerlingen van onze school om een optimale leer -en  werkprestatie te kunnen leveren. De gedragscode hoopt aan een dergelijk schoolklimaat bij te dragen.

Ethische gedragscode


Schoolgids en Jaarkalender 2018 – 2019

schoolkalender 2018-2019

schoolgids 2018-2019