OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

5 oktober 2016

Nieuws uit het team

Kinderboekenweek op den Biekûrf “Voor altijd jong”
Tijdens de Kinderboekenweek van dit jaar staat het lezen van boeken centraal. Er is veel tijd en aandacht binnen de lessen voor lezen en daarbij wordt het plezier beleven aan het lezen van verschillende boeken gestimuleerd. Daarnaast hebben we een programma binnen het thema voor altijd jong in alle groepen. Er wordt veel samengewerkt en ook groep doorbroken worden er activiteiten gedaan.
De Kinderboekenweek is het eerste project van dit schooljaar op den Biekûrf. Ook de lessen zullen aangepast zijn aan het thema voor altijd jong.

Vandaag (5 oktober) is de opening geweest met Juf Lian, de ouders en grootouders van de leerlingen en andere belangstellenden. Het was een hele gezellige ochtend, met een hele speciale tijdmachine waar verschillende oma’s uitkwamen. Ieder in hun eigen tijd.

Vanaf nu starten we deze projectweek elke ochtend gezamenlijk en komt er een opa of oma bij ons voorlezen. We zijn weer benieuwd naar de verhalen!

Verder staan er een aantal uitjes op het programma:

  • Vrijdag 7 okt gaan groep 7/8 ( op de fiets) naar de molen en noodwoning in Meeuwen. Ze krijgen daar een rondleiding van Jan van Gelder.
  • Maandag 10 okt gaan groep 4/5/6 naar het Biesbosch museum in Werkendam. In de klas gaan ze met het project Jet en Jan aan de slag. Het gaat over de vroeger wat deden Jet en Jan hoe zag de school eruit.In het museum gaan ze beleven hoe men waste, zelf sop maken, met kroontjespen schrijven, etc. Groep 6 zal ook in school regelmatig aansluiten bij 4/5 om aan het thema te werken.
  • Woensdag 12 okt gaan groep 1-2 naar het speelgoedmuseum Op Stelten in Oosterhout. Speelgoed en boeken van vroeger zijn daar tentoongesteld.
  • Donderdag 13 okt houden we de finale van de voorleeswedstrijd met een echte jury.
  • Vrijdag 14 okt hebben we de gezamenlijke afsluiting en brengen we een bezoek aan Altenahove in Almkerk. Een aantal kinderen uit de bovenbouw gaat meehelpen koffie/thee zetten en serveren. Tijdens dit bezoek zullen we oud Hollandse liedjes zingen (ingestudeerd tijdens muziek door juf Lian), en naar eigen idee een dansje, toneelstuk, spel laten zien.

Een gezellig programma dus!

Door alle uitstapjes/bezoeken moeten we wel een beroep doen op ouders die ons willen halen/brengen. Hebt u zich hiervoor nog niet aangemeld maar kunt u wel rijden, geef dit dan nog even door aan de leerkracht.

Oproep aankleding Kinderboekenweek
Om de Kinderboekenweek door heel de school te laten “gonzen” zijn we nog steeds op zoek naar allerlei spullen van Jip en Janneke. Hebt u thuis enig materiaal, dan mag u dit aan de juf van uw zoon of dochter geven. Hartelijk dank alvast! Samen maken we er een mooi plaatje van!

Nieuwe leerling
De komende weken komt Toon Boots in groep 1 alvast “oefenen” om in november definitief op onze school te komen.
We wensen Toon een fijne, leerzame tijd toe op “den Biekurf”. Welkom Toon!!

Juf Mandy
Vanaf woensdag valt juf Mandy (geen onbekende op onze school ) in bij de kleuters. Juf Corinne is die dagen in de middenbouw.

Tafeltoets bovenbouw
Dinsdag 18 oktober nemen we in de bovenbouw de tafeltoetsen af. Het blijkt dat bij niet alle kinderen de tafels geautomatiseerd zijn. Door middel van het verdienen van diploma’s hopen we de kinderen extra te motiveren om de tafels uit hun hoofd te gaan leren. De kinderen hebben een blad meegekregen waarop de tafels staan en de eisen om het diploma te behalen. Thuis oefenen met sommenbladen kan door via internet oefenbladen uit te printen: www.sommenmaker.nl

Verkeersweek
17 t/m 21 oktober houden wij onze verkeersweek. In deze week zullen meerdere verkeersactiviteiten plaats vinden. Deze hele week staat in het teken van ‘groene voetstappen’. We willen kinderen bewust maken om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen. Iedere dag bekijken we hoe de kinderen naar school zijn gekomen en tellen daarmee het aantal groene voetstappen. Meerdere scholen binnen de gemeente Altena doen dit. De groene voetstappen worden symbolisch overhandigd aan de gemeente. Dus ook als het regent, kunnen de meeste kinderen nog wel lopend of fietsend naar school. Een regenjas is namelijk zo aangetrokken en het zijn vaak kleine stukjes die ze fietsen.
Op maandag 17 oktober trappen we de verkeersweek af met Streetwise, een project van de ANWB. Verderop in de week komt VVN Nederland ook de fietsverlichting van de fietsen van alle leerlingen controleren. De donkere maanden komen er weer aan en dan is het toch prettig om te weten of de fiets in orde is. De precieze dag krijgt u nog te horen van ons.

Afscheid Brave
Maandag 26 september heeft Brave afscheid genomen van onze school. Brave is vervroegd doorgestoomd naar het voortgezet onderwijs. Wij wensen hem veel succes!

Fruit- en groentedagen
Op school hanteren we in ieder geval 3 keer per week een groente of fruit dag. Op maandag, woensdag en vrijdag nemen de kinderen dus groente en/of fruit mee naar school in de kleine pauze. Uiteraard bent u vrij de overige dagen (dinsdag en donderdag) ook groente of fruit mee te geven, maar iets anders is dan ook prima. We zien steeds vaker dat onze kinderen deze dagen geen fruit meekrijgen, maar koek. We willen u vragen om erop te letten wanneer de fruit en groentedagen zijn en uw kind het juiste tussendoortje mee te geven.

Kosteloos materiaal gezocht
In de onderbouw zijn we dringend op zoek naar kosteloos materiaal. Denk aan lege verpakkingen, kleine doosjes, wc rollen, etc. Spaart u met ons mee?

Sparen voor het goede doel
Afgelopen jaren hebben we gespaard voor KIKA. Op woensdag staat het “goede doelen potje” in de picture en mogen kinderen geld mee naar school nemen.
Samen met de kinderen vonden we het een goed idee om een nieuw doel te kiezen om voor te sparen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben in groepjes een goed doel gekozen en hier een kleine presentatie van moeten maken.
Tijdens de maandopening afgelopen maandag werden alle doelen gepresenteerd en mochten alle kinderen hun stem uitbrengen.
Er is gekozen voor stichting Dierenlot.

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

 

Kanjerlessen in de bovenbouw

In de bovenbouw werken we 2 keer per week met de lessen van de Kanjertraining. We werken uit het 3e werkboek en we gaan ook vooral met praktische opdrachten aan de slag. Dit zijn bijvoorbeeld vertrouwens opdrachten, ontspannende opdrachten of samenwerkende opdrachten.

Laats hadden we een les over “iets wat onnatuurlijk aanvoelt”. De kinderen moesten een aantal zinnen schrijven met hun niet schrijfhand. Zij ervoeren dat het niet erg prettig is als je iets moet doen wat niet natuurlijk aanvoelt.

Daarnaast deden we een opdracht om elkaar complimenten te geven. Ieder kind tekende hun hand op papier en schreven voor zichzelf in de duim een compliment. Daarna mocht de klas rondlopen om elkaar in de vinger een compliment te geven. Dit vonden de leerlingen erg leuk! 

Facebook
Facebook
Website
Website

Agenda

In de week van maandag 3 september LOL gesprekken BB

5 t/m 14 oktober project 1: Kinderboekenweek

17 t/m 21 oktober Verkeersweek

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Tot het volgende Gegons uitkomt zijn er geen jarigen.

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 19 oktober
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*