OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

21 september 2016

Nieuws uit het team

Uitnodiging
Op woensdag 5 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek! Omdat binnen het thema van de Kinderboekenweek ( voor altijd jong) opa’s en oma’s centraal staan willen we alle grootouders van de kinderen uitnodigen op den Biekûrf. Op woensdag 5 oktober om 10.30 uur zal juf Lian met alle kinderen, opa’s, oma’s, ouders en juffen de Kinderboekenweek op een leuke manier openen. Kinderen die niet in de gelegenheid zijn een eigen opa of oma uit te nodigen mogen ook een buurvrouw en/of buurman uitnodigen.

Oproep aankleding Kinderboekenweek
Om de Kinderboekenweek door heel de school te laten “gonzen” zijn we op zoek naar allerlei spullen van Jip en Janneke. Hebt u thuis enig materiaal, dan mag u dit aan de juf van uw zoon of dochter geven. Hartelijk dank alvast!

Op tijd beginnen
We hebben in groep 1 en 2 gemerkt dat het niet altijd meevalt om ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn, daardoor komt het regelmatig voor dat we niet op tijd kunnen beginnen.
Om tien voor half negen gaat de eerste zoemer en mogen alle kinderen naar binnen. In hun eigen klas kunnen ze dan wat doen, een spelletje, een werkboekje enz. Om half negen gaat de tweede zoemer, een teken dat de school begint.
Wilt u samen met uw kind iets doen in de klas, zorg dan dat u er voor half negen bent.

Ook in de middenbouw bovenbouw werkt dit hetzelfde. Wanneer de eerste zoemer is gegaan mogen de kinderen naar binnen, hangen hun jas en tas aan de kapstok en komen de klas binnen. Daar pakken ze een activiteit zoals een klein spelletje of iets te lezen tot de tweede zoemer begint. Om 8:30 uur starten de lessen.

Het is niet alleen voor uw kind heel vervelend om te laat te komen, maar ook voor de andere kinderen en de juffen.

Speelgoed dag
Elke vrijdag mogen de kleuters iets van hun speelgoed van thuis meebrengen. In de kring wordt het meegebrachte speelgoed besproken en later tijdens de werkles mag er mee gespeeld worden.
We hebben deze dag juist ingevoerd om het meebrengen van speelgoed op de andere dagen van de week te beperken. Wij vragen u dan ook geen speelgoed mee te laten nemen op overige dagen.


Schoolreisje
We gaan dit schooljaar op donderdag 22 september op schoolreisje naar Duinoord te Helvoirt. www.duinoord.nl
De bus zal klaarstaan om ca. 9.00 uur zodat we om 9.15 uur kunnen vertrekken en we zijn rond 16.45 uur weer terug op school.
De kinderen worden wel gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
Voor de lunch wordt gezorgd en er zal ook voldoende te drinken zijn.
Er mag, zoals elk jaar, uiteraard een rugzak(je) gevuld met wat lekkers en extra drinken mee.
Een extra setje droge kleren is altijd handig om mee te geven. En een plastic zak/tas om eventuele natte kleding in te doen.
De kinderen worden opgedeeld in groepjes, bij elk groepje is een begeleider die gedurende de dag de zorg voor zijn of haar groepje heeft.

De kosten voor het schoolreisje zijn 20 euro. Mocht u dit nog niet hebben overgemaakt vragen wij u dit z.s.m. te doen. Wij verzoeken u dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL87RABO0341518611 t.n.v. OC obs den Biekûrf. Ook verzoeken wij u om de voor- en achternaam van uw kind te vermelden en Schoolreisje 2016.

 

 

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

 

Kanjerlessen in de middenbouw

We hebben kanjer lessen met groep 4- 5 en op vrijdagmiddag met groep 5-6 samen.
In groep 4-5 zijn we gestart met het kanjerverhaal Max en de klas. Max en zijn klas hebben een inval juf. De kinderen gedragen zich anders dan bij de eigen juf. Het gedrag is eigenlijk soms wel herkenbaar; we bespreken het en bedenken oplossingen hoe het anders kan. Ook kunnen we de situaties uitspelen. Met evt. gebruik van de kanjer petten. Zwart: pestvogel, Rood; aapjes gedrag leuk willen zijn, opjutten, geel: verlegen teruggetrokken, witte kanjer pet: behulpzaam, betrouwbaar, redelijk, goed positief gedrag.
Ook hebben we de eerste school week geëvalueerd: Wat was leuk, ging goed, wat was moeilijk. Wat doet dat met je als het moeilijk is hoe kunnen we dat zien. En hoe kunnen we helpen/reageren.

In groep 5-6 zijn we bezig geweest met de vraag wat vind ik het belangrijkste. Naar aanleiding van een aantal stellingen kiezen kinderen wat zij belangrijk vinden en waarom. Ook horen we dat het niet altijd vanzelfsprekend is en dat een ander kind andere belangen kan hebben,
Een aantal stellingen/uitdrukkingen:

  • Het is belangrijk dat ik plezier heb
  • Het is belangrijk dat ik leuk ben.
  • Gezondheid is belangrijk.
  • Mijn familie is belangrijk.
  • Veel geld is belangrijk.
  • Eerlijk zijn is belangrijk.

Ook hebben we een vertrouwensoefening gedaan:

Twee kinderen staan achter elkaar, kind wat ervoor staat laat zich rustig achterover vallen en wordt opgevangen. Ook de juf heeft het gedaan en ervaren dat je dan wel echt op elkaar moet vertrouwen. 

 

Agenda

21 september Voorlichting Halt aan groep 6, 7, 8.

22 september schoolreisje naar Duinoord

27 september studiemiddag, alle kinderen om 12:00 uur vrij

In de week van maandag 3 september LOL gesprekken

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op maandag 26 september is juf Jonna jarig!

Op zondag 2 oktober viert Claire haar verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 5 oktober
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* OBS Den Biekûrf, All rights reserved.
U ontvangt het Gegons omdat uw kind(eren) op onze school zit(ten)!

Ons adres is:

OBS Den Biekûrf

Broeksestraat 4a

Babyloniënbroek, Nb 4269 VA

Netherlands

Add us to your address book

www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst    mijn e-mailadres is veranderd