OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

11 september 2015

Nieuws uit het team

Start nieuwe schooljaar 
Op maandag 31 augustus is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Hopelijk heeft iedereen van een mooie zomervakantie kunnen genieten. We hadden de pech dat het in die nacht van zondag op maandag enorm noodweer is geweest. Ook de school heeft daar (veel) last van gehad. Er stond heel wat water in de hal, maar gelukkig hebben veel ouders en kinderen meegeholpen om voor schooltijd alles te dweilen. E.e.a. is nu aan het drogen en het natte kopieerapparaat is weer nagekeken.
Verder zijn we allemaal prima gestart na de vakantie en zijn we er helemaal klaar voor.

Start Annika en Samuel
Op maandag 31 augustus zijn ook Annika en Samuel bij ons op school begonnen. Zij blijven in ieder geval tot aan de herfstvakantie. Het was mooi om te zien dat ze die maandag blij de auto in stapten om naar school te gaan. Ze hadden er zin in en zijn de eerste dagen goed gestart. Fijn dat zoveel ouders dit mogelijk maken door heen en weer te rijden naar Wijk en Aalburg.

Engelse juf
Dinsdag 1 september is juf Mhairi gestart met de Engelse lessen in groep 1 t/m 8. De kinderen waren erg enthousiast, al is het soms wel erg moeilijk dat de juf zo weinig Nederlands spreekt in de klas. Soms is het nog wat onwennig om Engels te spreken, maar er zijn al heel wat kinderen die vlot mee babbelen.

Schoolbibliotheek
De inname en uitleen van de schoolbibliotheek vindt dit jaar plaats op woensdagochtend. U bent hiervan al eerder op de hoogte gebracht, maar we willen het graag nogmaals onder de aandacht brengen. Na twee keer op woensdagochtend de bieb gedaan te hebben, constateren we dat er nog heel veel boeken thuis zijn van de kinderen. Dit zijn boeken die al voor de zomervakantie meegegaan zijn. Wilt u erop toezien dat de boeken op woensdag mee terug gaan naar de school?
I.v.m. de studiedag op woensdag is er volgende week geen inname en uitleen van de schoolbibliotheek. De eerstvolgende keer iswoensdag 23 september.

Nieuws uit de gemeente Aalburg

Vrijwilligers gezocht 
In de dorpen van de gemeente Aalburg wonen veel ouderen zelfstandig of bijna zelfstandig.
Om het mogelijk te maken dit zo te houden hebben sommige ouderen ondersteuning nodig. Vaak wordt deze gegeven door mantelzorgers.  Daarnaast zijn ook vrijwilligers actief.
De commissie Open Bejaardenwerk regelt allerlei diensten en de vrijwilligers.
De commissie is op zoek naar vrijwilligers die daarbij willen helpen.

Misschien iets voor u?
We hebben kleine en grotere taken in de aanbieding bijvoorbeeld:

  • Het bezorgen van maaltijden

1 x per week (tijdsduur van 11.15-12.30 uur). Hiervoor heeft u een auto nodig.

  • Het begeleiden van ouderen naar de dagverzorging in een door een chauffeur gereden bus(je)

1x per week (tijdsduur 8.45 uur bij Maaswaarden tot 10.00 uur)

  • Het   begeleiden van ouderen naar huisin een door een chauffeur gereden bus(je)

1 x per week (tijdsduur  16.00 uur tot 17.15/30 uur).
Deze taken,  met name de taken in de morgen, zijn vaak  goed te combineren met een part time baan en  met schoolgaande kinderen.

Wij hopen dat u,  als ouders  van schoolgaande kinderen, ons uit de brand kunt helpen om zo’n taak voor kortere of langere tijd op u te nemen.
Als u dit wilt doen of meer informatie wilt,  verzoeken wij u contact op te nemen met
Joyce Lubbers  tel. 06 53636521 of per emailj.lubbersblad@planet.nl of Bea Nijhof tel. 0416 698784 of per mail b.nijhof@aalburg.nl

Subsidie muziekles 
Zorg ervoor dat u zelf de aanvraag op tijd indient!

Het schooljaar is weer begonnen en leerlingen die in het nieuwe schooljaar muziekles willen volgen of daarmee willen doorgaan, kunnen hiervoor subsidie bij de gemeente aanvragen. Ook leerlingen die willen starten kunnen een aanvraag indienen. In tegenstelling tot eerdere jaren stuurt de gemeente geen aanvraagformulieren meer naar ouders die in een eerder schooljaar ook subsidie hebben aangevraagd, omdat de regeling nu voldoende bekend is. U moet dan ook zelf er voor zorgen dat de aanvraag op tijd wordt ingediend.

De aanvragen voor het schooljaar 2015-2016 moeten worden ingediend tussen 1 september en 1 november 2015. Aanvragen die na 1 november worden ontvangen worden niet in behandeling genomen. Er wordt dan geen subsidie toegekend.

Alle informatie over de hoogte van de subsidie kunt u vinden op de website van de gemeente:www.aalburg.nl . Via de zoekfunctie vindt u de informatie over muziekonderwijs, waaronder een aanvraagformulier, een lijst met docenten en de verordening waarin de voorwaarden zijn beschreven.

Wilt u nadere informatie dan kunt u daarvoor bellen naar telefoonnummer 0416-698712 of een email sturen naar: h.vandegiessen@aalburg.nl

Agenda

15 september schoolreisje
16 september studiedag
22 september ouder-
informatieavond
6 oktober studiemiddag

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Vrijdagmiddag 18 september
Dinsdagavond 22 september
Woensdagmiddag 23 september
vrijdagmiddag 25 september

Jarig

In het vorige Gegons zijn we twee verjaardagen vergeten te noemen. Juf Armanda was op 11 juli jarig en Brave op 24 juli.

Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst    mijn e-mailadres is veranderd