OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

13 juli 2016

Nieuws uit het team

Einde schooljaar 2015-2016

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016. Een schooljaar waar we met tevredenheid op terugkijken.
Een korte terugblik en vooruitblik:

 • De eerste schooldag begon met de voeten in het water. Door de enorme hoeveelheid regen stond de hal behoorlijk blank. Het dak is inmiddels zo goed als gerepareerd, er worden nog wat kleine dingen verricht.
 • Het team heeft nascholing gevolgd op het gebied van autisme, spelling en handelingsgericht werken.
 • De ouders van de oudercommissie hebben samen met het team een fantastische bazaar in mei georganiseerd.
 • De kinderen van de bovenbouw hebben een kijkje genomen in de Tweede Kamer.
 • De brandweer heeft ons schoolgebouw gecheckt op veiligheidsaspecten. We hebben aan alle voorwaarden voldaan en de gebruikersvergunning ( weer) gekregen.
 • Tijdens de Kinderboekenweek kregen we onverwacht bezoek van schrijver Paul van Loon.
 • De bovenbouw is met de trein naar NEMO in Amsterdam geweest.
 • Het team heeft geoefend met brandblusapparaten en de blusdeken. We zijn getraind om een kleine brand te blussen.
 • We hebben de wisseling van onderwijswethouders meegemaakt. Dhr. Prosman is opgevolgd door dhr. Schreuders.
 • De onderbouw heeft een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis.
 • Ook is er een wisseling op bovenschools niveau geweest. Bovenschools directeur Ton Lenting is opgevolgd door Roel Hoogendoorn. Hij is per 1 maart begonnen en heeft al veel bovenschoolse zaken op een efficiënte en plezierige manier opgepakt.
 • Tijdens de kerstviering zijn de leerlingen zingend langs de deuren gegaan. Dit werd erg gewaardeerd door de inwoners van ons dorp.
 • Juf Lian is na de kerstvakantie gestart met het geven van muzieklessen.
 • Hebben we meerdere projectwelken gedraaid, waaronder de Brandweer (was een groot succes!).
 • We hebben een gezellig Juffendag gehad!
 • Juf Corinne is 50 geworden en dat is groots gevierd.
 • Er zijn afgelopen schooljaar laptops en IPads aangeschaft.
 • Juf Armanda heeft een cursus gevolgd en is lees coördinator geworden.
 • Een hele verdrietige gebeurtenis was het overlijden van Kees Schep. We hebben met elkaar het verdriet gedeeld en gezien en gevoeld hoe sterk de verbinding en nabijheid in ons dorp is.
  In het schooljaar 2016-2017:
 • Gaan we ons verder scholen op het gebied van rekenen en spelling.
 • Starten we met de nieuwe kleutermethode in groep 1/2.
 • Doen we mee met Streetwise van de ANWB.
 • Wordt bekeken of het Marianne Vos museum in school (kelder)gehuisvest kan worden.
 • Starten we met de werkgroep hoogbegaafdheid.
 • Staan er 3 projectenweken gepland.
 • Hebben we aandacht voor het leren leren.
 • Ik wil iedereen bedanken voor hun enorme inzet afgelopen schooljaar! Daarnaast wens ik iedereen een fijne, zonnige zomervakantie toe!
  Tot maandag 5 september!Petra Timmermans

Zomerlezen
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, die in de vakantie niet of nauwelijks lezen, na de vakantie 1 of 2 AVI niveaus kunnen zakken. Dat willen we natuurlijk niet! Daarom krijgen de kinderen vanaf groep 3 op de laatste schooldag een “zomerlees-bingo” mee naar huis. Deze bingokaart bevat 40 hokjes. Daarop staan allerlei locaties waar gelezen kan worden. Het is de bedoeling dat in de vakantie (elke dag) 15 minuten gelezen wordt en er minimaal 30 hokjes worden afgestreept. Dit gebeurt door degene die bij uw kind(eren) heeft gezien dat er op die plek gelezen is (controle is dus nodig).
Op de allereerste schooldag op 5 september na de vakantie worden de bingokaarten weer ingeleverd en ontvangen de kinderen met minimaal 30 afgekruiste hokjes een leuke prijs!


Plastic tassen
We naderen het einde van het schooljaar. Alle schriften en werkboekjes gaan dan mee naar huis. Wilt u uw kind(eren) een grote (plastic) tas meegeven om deze spullen te kunnen vervoeren. Wij zijn door onze voorraad heen.
Alvast hartelijk dank!

Oproep voor jaarsluiting
Wie kan ons nog helpen aan een oude saxofoon en/ of elektrische gitaar? Deze hebben we nodig bij de jaarsluiting. Hoeft niet bespeelbaar te zijn.

Bibliotheek
In de laatste schoolweek is de laatste uitleen van boeken. De kinderen mogen dan extra boeken lenen ivm de vakantie. Er zijn nog wat kinderen die nog wat boeken moeten inleveren.

Nieuws uit de MR
Enkele weken geleden hebben we de laatste MR vergadering van dit schooljaar gehad. De afgelopen tijd stonden o.a. de volgende punten op de agenda: reparatie dak, formatie, het milieuparkje voor de school, PR school en de schoolgids.
Het komende schooljaar is er een vacature voor een lid van de oudergeleding. Lijkt het u wat om zitting te nemen in de MR, dan kunt u zich vóór 1 september opgeven bij Heidi Komejan.
Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing plaatsvinden.


Vragenlijsten tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen
Komende week ontvangen alle ouders via de mail een uitnodiging om de vragenlijsten in te vullen in het kader van het tevredenheidsonderzoek. U kunt de lijst digitaal invullen in de periode van 27 juni tot en met 15 juli.
Wij zouden het heel fijn vinden als zoveel mogelijk ouders de moeite willen nemen om de vragen te scoren. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Wij kunnen dan de opbrengsten van dit onderzoek meenemen in ( nieuw) beleid op school.
Ook de leerlingen van de bovenbouw zullen de komende periode de voor hun bestemde lijsten invullen. Dit doen ze op school.
We brengen u na de zomervakantie op de hoogte over de uitkomsten.

Petra Timmermans

Oproep voor nieuwe leden voor de OC
WE ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE OUDERS VOOR DE OUDER COMMISSIE!!!!

Graag willen we in dit gegons een oproep doen wie ons gaat versterken in het bedenken en begeleiden van leuke activiteiten voor de kinderen van Den Biekurf…
Aankomend schooljaar vinden er wijzigingen plaats in de samenstelling van de OC, waardoor we nog maar bestaan uit 3 leden (Teus, Koen en Ninetta)

Een kleine toelichting betreffende werkzaamheden:
De OC is verantwoordelijk voor het organiseren, ondersteunen en financieren van diverse activiteiten ten behoeve van de kinderen.
Hierover zijn duidelijke afspraken en richtlijnen in overeenstemming met het schoolteam gemaakt.
– We vergaderen 4 x per jaar
– Samen met het schoolteam organiseren we de informatie avond voor de ouders
– We bedenken en ondersteunen div. activiteiten zoals schoolreisje, Sinterklaas, kerst, etc…
– Als klapstuk en instandhouding van de ondersteuning van al dit leuks organiseren we de Bazaar.

Indien u ook deel uit wilt maken van ons enthousiast, maar helaas uitgedund OC team, en betrokken wilt zijn bij alle gezellige school momenten van uw kind, kunt u dit kenbaar maken bij een van onze OC leden.

Ninetta Sheikkariem (moeder van Nurah) 06-24299800
Teus Komejan (vader van Nienke en Rens) 06-10477903
Koen Lankhaar (vader van Pieter en Daan) 06-53945697

Kanjerlessen op den Biekûrf

Nieuwe rubriek vanaf februari 2016 in het Gegons; hoe werkt den Biekûrf met de methode van de Kanjertraining?
We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.


Kanjerlessen in groep 1

Regelmatig lezen we voor uit Max en het dorpje.
We doen dit meestal met alleen de kids uit groep 1, omdat het boek met de kinderen van groep 3/4 al behandeld is. Steeds komen maar weer de verschillende types aan bod, die geassocieerd worden met de zwarte, gele, rode en witte pet.
We beelden dat ook heel vaak uit b.v. Hoe doe je als je de zwarte pet ophebt? Wat zie je als je de rode pet draagt? enz.
Ook bedenken we vaak oplossingen met de petten als er weleens wat gebeurt in de klas.

Agenda

13 juli teamuitje met groep 8

15 juli rapporten mee

19 juli eindfeest en afscheid groep 8

22 juli start zomervakantie

5 september start schooljaar 2016-2017

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op zondag 24 juli viert Brave zijn verjaardag!

Op vrijdag 29 juli is juf Anneke jarig!

Op zaterdag 30 juli is Lisanne jarig!

Op donderdag 4 augustus is Max jarig!

Op maandag 5 september viert Eva haar verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 7 september
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

 

O.B.S. Den Biekûrf Broeksestraat 4a 4269 VA Babyloniënbroek 0416-351622  |  info@denbiekurf.nl