OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

15 juni 2016

Nieuws uit het team

Open dag Altena Kennispunt

Seksuele voorlichting op den Biekûrf

Sinds 2012 hebben wij de wettelijk verplichting om op de basisschool seksuele voorlichting te geven. Tot op heden hebben wij hier incidenteel en bij vragen van kinderen aandacht aan geschonken.

Vanaf juni zullen wij in ieder geval voor de groep 7/8 hier wekelijks lessen aan gaan besteden.Volgend schooljaar zullen deze lessen uitgebreid gaan worden voor de groepen daaronder.

De eerste lessen zijn gegeven en de kinderen reageren erg positief. In het begin is het natuurlijk altijd even spannend, maar dat loopt daarna vanzelf. We werken met de methode van de Rutgersstichting; lespakket relaties en seksualiteit.

Zwembadkaartjes

Let op: nog een paar weken geldig!
Zwembad Aqua Altena stelt elke basisschool in de gemeente Woudrichem en Wijk en Aalburg in de gelegenheid om tegen een flinke korting te komen zwemmen. Onze school is in juni de “school van de maand”.

Uw kind heeft een zwembadkaartje mee naar huis gerekegen. Met dit kaartje kunt uw kind in de maand juni op woensdagmiddag van 13:00-15:30 uurkomen zwemmen bij zwembad Aqua Altena in Andel en betaalt u slechts €2,00. Kinderen die niet in het bezit zijn van een A-diploma moeten onder begeleiding van een volwassene komen zwemmen.

Bibliotheek in Babyloniënbroek!

Onlangs hebben we u geïnformeerd over het initiatief om binnenkort via de website van De Bibliotheek CultuurPuntAltena (www.cultuuraltena.nl) boeken te kunnen reserveren, die u in de school in Babyloniënbroek kunt afhalen en weer terugbrengen.

Geopend: iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.

De maand augustus (m.u.v. 31 augustus) zijn wij gesloten.

U kunt vooraf rustig thuis achter de laptop op de website van de bibliotheek snuffelen in het aanbod, maar er zijn tijdens de uitleenavond ook vrijwilligers in de school aanwezig die u kunnen helpen met het zoeken en reserveren van boeken, cd’s, tijdschriften en dvd’s. Bent u nog geen lid van de Bibliotheek CultuurPuntAltena? Dan kunnen de vrijwilligers u ook helpen om lid te worden. Jeugdabonnementen tot en met 17 jaar zijn gratis!

Voor vragen kunt u terecht bij één van onze vrijwilligers.

Per mail bibliotheekinbroek@gmail.com of telefonisch 0416-353101 of 06-57354313.

Team bibliotheek Babyloniënbroek
Locatie: Obs den Biekûrf, Broeksestraat 4a te Babyloniënbroek.

Politie komt met Mobile Media Lab naar Werkendam

Op woensdag 8 juni 2016 staat het innovatieve Mobile Media Lab van de politie in Werkendam. Met deze testtruck, een vrachtwagen ingericht als mobiele onderzoeksruimte, rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar de ervaringen van burgers met de digitale dienstverlening van de politie.

Luisteren
De politie rijdt met de testtruck door Nederland om onderzoek te doen naar de mening van burgers over de digitale dienstverlening van de politie: wat vindt u van het gebruik van social media door de politie, de kwaliteit van de internetaangifte, de informatie in de politie app etc? De burgerpanels in de truck leveren input op voor het verbeteren de (digitale) dienstverlening van de politie. Onderzoeken richten zich voornamelijk op de bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van verschillende digitale kanalen.

In gesprek over de politie op Facebook, Twitter en de pilot met Whatsapp
In Werkendam willen de wijkagenten met buurtbewoners in gesprek over nut en noodzaak van het gebruik van bijvoorbeeld Facebook en Twitter door de politie. Ook is de politie benieuwd wat uw ervaringen zijn met Whatsapp. De politie in uw woonomgeving houdt sinds vrijdag 18 maart 2016 een pilot. Sinds die dag kunt u via Whatsapp een melding doen (eventueel voorzien van een foto) van bijvoorbeeld overlast of een aanrijding materieel. Ook kunt u via Whatsapp doorgeven dat u zich zorgen maakt over bijvoorbeeld een bejaarde buurman. Bovendien kunt u via Whatsapp aangeven dat u een afspraak wilt maken om aangifte te doen. 112 spoedmeldingen kunnen niet via Whatsapp gemeld worden. De pilot loopt nog tot 30 juni 2016 en wordt daarna geëvalueerd.

Alle inwoners van de gemeente Werkendam en uiteraard ook van de omliggende gemeenten zijn welkom om mee te werken aan het onderzoek. U bent van 14.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom in het Mobile Media Lab. U vindt het lab op het plein voor de bibliotheek aan de Gedempte Haven in Werkendam.

Kanjerlessen op den Biekûrf

Nieuwe rubriek vanaf februari 2016 in het Gegons; hoe werkt den Biekûrf met de methode van de Kanjertraining?
We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.


Kanjerlessen in de bovenbouw

In de bovenbouw zijn we aan de slag gegaan met een samenwerkingsopdracht. De kinderen zaten in de klas in een kring en moesten zorgen dat ze in de speelzaal in de kring terecht kwamen. Hierbij moesten ze op de stoelen gaan staan en mochten ze niet op de grond komen. De stoelen moesten aan elkaar doorgegeven worden. De leerkracht liet de kinderen zelf bepalen op welke manier dit ging. Je zag dat een aantal kinderen een leidersrol op zich namen en de groep tot een goed einde in de speelzaal wisten te brengen. Hier bespraken we de dingen die hielpen om de opdracht tot een succes te brengen: aanmoedigen, goed wachten op elkaar, niet te snel gaan.
Twee dagen later kregen de kinderen een nieuwe opdracht: vanuit de speelzaal moesten ze nu terug met de stoel naar klas. Op dezelfde manier, maar dan zonder te praten. Non-verbale communicatie was wel toegestaan. Het was leuk om te zien hoe kinderen onderling signalen ontwikkelden om het een en ander aan elkaar door te geven.
We hebben de opdrachten geëvalueerd: soms is het makkelijker om te praten. Je begrijpt dan beter wat een ander bedoelt. Met de non-verbale communicatie was niet voor iedereen duidelijk wat een ander nu wilde of interpreteerde ze de signalen anders. Wel moest je beter naar elkaar kijken als je niet mocht praten. Sommige kinderen vonden het prettiger om de oefening non-verbaal uit te voeren. De kinderen die niet altijd voorop staan om te praten, kunnen wel goed zijn in non-verbale communicatie en zich goed duidelijk maken.
Voor de kinderen was het goed om te leren dat communicatie dus verbaal en non-verbaal gebeurt en dat je signalen niet altijd op dezelfde manier ontvangt.

 

Agenda

24 en 27 juni vrij (lang weekend)

20-30 juni vervolg afname Cito toetsen

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op vrijdag 17 juni is Ruben jarig!Op zondag 19 juni viert Jaïr zijn verjaardag!

Op dinsdag 28 juni is Annika jarig!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 29 juni
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*