OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

18 december 2015

Nieuws uit het team

Jaarkalender
In de jaarkalender is een vergissing geslopen………..week 22 en 23 zijn als 1 week doorgeteld.
De week van 30 en 31 mei en 1 juni t/m 3 juni is week 22.
De week van 6 t/m 10 juni is week 23.
Dit geldt ook voor de weken gedurende de rest van het schooljaar, laatste schoolweek is week 29.
Excuses voor de vergissing.

Schooltijden
We willen u graag attenderen op de schooltijden. Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn de schooltijden en de tijd waarop er toezicht is op school aangepast.
De 1e bel gaat om 8.20 uur. Vanaf dat moment is de deur van school open en is er toezicht. Voor die tijd is de deur van school dicht en is er dus ook geen toezicht.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Onmisbaar
Het 1e gedeelte van het schooljaar zit er alweer op.
Een deel waarin we (buiten het leerwerk om) al heel veel leuke, bijzondere en gezellige dingen hebben gedaan.
En deze dingen hebben we nooit kunnen realiseren zonder de hulp van jullie als ouders!
Wij willen jullie dan langs deze weg heel erg bedanken voor alle hulp die we dit gedeelte al hebben gekregen.
We gaan het 2e deel van het schooljaar ook nog heel veel leuke, bijzondere en gezellige dingen doen,
mogen we dan ook op jullie hulp rekenen????
Nogmaals heel hartelijk dank!

Kanjerlessen in de bovenbouw
De afgelopen 2 weken hebben we in de bovenbouw extra kanjerlessen gegeven. Met de kinderen hebben we gesproken over gedrag dat je kan laten zien, maar ook hoe je hierop kan reageren. Zo kun je als iemand boos reageert, boos terug reageren: met een zwarte pet. Maar je kan er ook voor kiezen om naar diegene te luisteren of juist even met rust te laten, of het oplossen bijvoorbeeld hulp te halen: reageren met een witte pet.
Daarnaast hebben veel kinderen gekozen om de oefening van het pettenquadrant te doen. Bij deze oefening krijgt een kind inzichtelijk hoe anderen kinderen vinden dat het gedrag van dat kind is. Dit staat dan in relatie tot de petten. Vinden ze iemand bang/zielig doen, juist rustig en bescheiden, lacht dit kind anderen uit of heeft het kind humor, speelt het de baas, is het onaardig, of juist stoer en een goede leider. Een kind bekijkt uiteindelijk hoe anderen hem/haar zien en krijgt hier eventueel feedback bij. Soms zijn kinderen blij met het resultaat en willen ze dat het zo blijft. Maar het kwam ook voor dat kinderen graag wilden dat het iets zou veranderen. Aan de klas werd dan ook gevraagd of kinderen hier tips voor hadden. Het was mooi om te zien hoe kinderen voor zichzelf kunnen bedenken welke gedrag bij ze past op dit moment en dat dit erg overeenkomt met hoe de klas over ze denkt. Er werd mooie feedback gegeven en kinderen kregen ook complimenten over positief gedrag wat ze tonen. We hebben er ook over gesproken dat we elkaar dus ook mogen en kunnen helpen in het veranderen van het gedrag. Het was een prettige oefening waarbij kinderen weer op een andere manier naar elkaar kijken.

Schoonmaak
Wat was het vorige week toch fijn dat alles lekker gepoetst was. We hebben weer frisse lokalen, waar we allemaal erg blij mee zijn. Bedankt voor iedereen die geholpen heeft!

Projectweek
Afgelopen week stond de projectweek in het teken van kerst.  Er werd uitgezocht hoe er overal kerst wordt gevierd.
Zo weten we nu dat kerst in Mexico op 16 december begint,
Dat het in Australië zomer is tijdens kerst en dat ze in Engeland Christmas Carols houden. We weten waarom de kerstboom naalden heeft,  waar je de boom mee kan versieren en welke gebruiken er met kerst zijn.
Daarnaast is het kerstverhaal van jozef en maria nagespeeld, zijn er liedjes gezongen, kerstwensen bedacht, kerstknutsels gemaakt en toneelstukjes gehouden.
Het was een gezellige en leerzame week!

Welkom
Na een poosje “geoefend” te hebben mogen Niels en Jeruel hele dagen naar school. We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe op den Biekûrf!

Leerlingenraad november 2015
In de leerlingenraad zijn dit schooljaar vertegenwoordigd:

  • Nadia groep 4
  • Rens  groep 5
  • Eva    groep 6
  • Noa   groep 7
  • Floor groep 8 ( voorzitter)

De leerlingenraad heeft zich voorgesteld in de groepen en meteen de ideeënbox laten zien. Leerlingen die een idee hebben, kunnen dit op een briefje schrijven en in de ideeënbox stoppen.
Daarnaast heeft de leerlingenraad tijdens de vergadering aangegeven dat ze graag skippyballen voor op het plein willen. We hebben besloten deze in het voorjaar aan te schaffen. Verder willen ze graag wat vaker apenkooi doen in de gymzaal. Juf Jonna en juf Armanda hebben dat inmiddels al een keer klaargezet.

De leerlingenraad vergadert weer in januari 2016.

Kerstviering
Het was vanochtend erg gezellig. We hebben heerlijk ontbeten met zijn allen. Wat een luxe ontbijt zeg, echt genieten!
We zijn langs de deuren geweest om een liedje te zingen en een mooi geknutseld kaarsje aan te bieden. Dat was best spannend hoor! Jammer genoeg was niet iedereen thuis.
De ochtend sloten we af met onze kerstviering in de speelzaal. Er werd gezellig gezongen en mooie gedichten en wensen voorgelezen.

Voor iedereen een hele fijne vakantie, prettig feestdagen en dan zien we elkaar 4 januari weer!

Nieuws uit de MR

Na de zomervakantie zijn we als MR weer met frisse moed aan een nieuw schooljaar begonnen. Inmiddels hebben we twee vergaderingen gehad waarbij onze directeur Petra steeds aanschoof.
Tijdens deze vergaderingen zijn er tal van onderwerpen de revue gepasseerd, zoals o.a.:
* de schoolgids en het schoolplan 2015-2016 . Deze zijn besproken en goedgekeurd.
* het lekkende dak van de school en de te nemen/ondernomen  acties.
* Het BVL (Brabant Verkeersveiligheid Label).
* Het vakantierooster 2016-2017 is besproken en goedgekeurd
* de PR. van de school en daarbij zeker het werven van nieuwe leerlingen.
*  jaarverslag en notulen GMR.
* talentontwikkeling
* reparatie speeltoestellen.
* ICT
* Engels
Door Petra worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau.
De notulen van elke MR vergadering zijn te vinden in een ordner die in de teamkamer staat. Voor iedereen zijn de notulen in te zien.
Onze volgende vergadering staat gepland op 26 jan. om 19.30 uur op school.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, Wilt u ze bijwonen dan bent u van harte welkom.

Agenda

4 januari maandopening OB
13 januari verkeersquiz groep 7

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Juf Sanne is afwisselend aanwezig op school. 

Jarig

Op dinsdag 22 december is Pieter jarig en ook Jeruel viert op 22 december zijn verjaardag, hij wordt 4 jaar!

Op maandag 14 december is Niels 4 jaar geworden! 

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 20 januari 2016
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst    mijn e-mailadres is veranderd