OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

24 februari 2016

Nieuws uit het team

Reparatie dak
De kogel is door de kerk; het dak wordt in de meivakantie gerepareerd! Maandag 25 april komt de firma Pruyssen ( als het droog weer is) de leien van de puntdaken repareren. In deze leien is asbest verwerkt. Dit levert geen gevaar voor de gezondheid op, tenzij er reparaties noodzakelijk zijn. Vandaar dat de firma medewerkers in witte pakken stuurt om de leien te vervangen en we daarom deze werkzaamheden in de vakantie plannen als er niemand op school is. De dagen erna gaat firma van Horssen aan de slag om de platte daken te repareren en de lichtkoepel te vervangen en firma van Gammeren zal de goten herstellen. Na de meivakantie kunnen we droog starten en de emmers opruimen!

Project LEV groep 8
De gemeente Aalburg faciliteert voor alle groep 8 leerlingen in de gemeente de weerbaarheidstraining Lev. Omdat er op Den Biekurf vier leerlingen in groep 8 zitten, zullen zij aansluiten bij groep 8 op de Henri Dunantschool. Het betreft een tweedaagse training op 30 en 31 mei. De leerkracht(en) van groep 8 zullen deze dagen aanwezig zijn. Tijdens de training leren de kinderen vaardigheden die hen helpen om verantwoorde keuzes te maken en problemen te voorkomen als ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Thema’s zijn: Je bent uniek en waardevol, weet waar je voor gaat, Wees(media) wijs, Kies veilige grenzen, Wees zorgvuldig met jezelf en de ander, Leef met lef! Daarnaast worden er keuzeonderdelen aangeboden die ingaan op bepaalde thema’s zoals gamen of verslaving. Op dinsdagavond 31 mei wordt een ouderavond voor de ouders van deze groep 8 leerlingen georganiseerd( hier zijn de leerlingen niet bij aanwezig). In principe zal dit ook op de Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg zijn, samen met de ouders van die groep 8 leerlingen. Er kan echter wel een keuze gemaakt worden om een aparte avond op maandag 30 mei te organiseren voor de ouders van de groep 8 leerlingen op Den Biekûrf.

Wilt u deze week aan juf Ilse of juf Jonna doorgeven wat uw voorkeur heeft?

Petra Timmermans

Nieuws van de OC
De bazaar van 18 maart komt steeds dichterbij. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Staat de datum al in jullie agenda?
O.a nieuw dit jaar is, dat de start al vroeger is als andere jaren. Voor aanvang van de bazaar kunnen jullie namelijk al lekker komen eten. Dat belooft een gezellige start van de avond. Meer informatie volgt binnenkort…
We willen iedereen bedanken voor het inleveren van de boodschappenpakketzegels van de Emte.
Alle ingeleverde zegels, hebben bij elkaar 8 pakketten op geleverd. Super!
Verder willen we nogmaals vragen of u thuis nog spullen heeft staan die u niet gebruikt. (bijvoorbeeld uit een kerstpakket) Wellicht is het nog wel geschikt als prijsje voor de bazaar?
Het kan ingeleverd worden bij de oc-leden. Alvast bedankt.

Namens alle kinderen, ouders en leerkrachten is er onlangs een attentie gegeven aan Fabian, Marjan, Thijs, Bram en Guus, als blijk van medeleven in een tijd waarin er veel onzekerheid is vanwege de gezondheid van Guus. De kinderen hebben op school met zijn allen een memo kaart gemaakt, deze is samen met de andere cadeautjes overhandigd aan Marjan. Thijs heeft het zelfs als verrassing voor zijn papa en mama weten te houden.

Bedankt!
Voor de vakantie kregen wij een lieve attentie van alle leerkrachten, ouders en kinderen van Den Biekûrf. Erg lief en leuk!
We willen de leerkrachten, ouders en kinderen graag bedanken voor hun medeleven. Het doet ons goed dat er zo aan ons wordt gedacht.

Groetjes Fabian, Marjan, Thijs, Bram & Guus Verhoeks

Finale verkeersquiz – herhaling-
De finale van de verkeersquiz zal plaatsvinden op woensdag 2 maart.

Bezoek Jeroen Bosch museum – herhaling-
11 april gaat groep 4 t/m 8 een bezoek brengen aan het Jeroen Bosch Museum in Den Bosch. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders/opa’s, oma’s die ons willen brengen/halen met de auto. Wij worden om 9.00u al bij het museum verwachten en verwachten om 10.30u weer terug richting school te gaan. Wij zullen die dag dus wat eerder vertrekken. Uw kind zal dus ook wat eerder op school verwacht worden. Wij zullen u tegen die tijd laten weten hoe laat dit is.
Mocht u tijd en zin hebben om ons te vervoeren, mag u zich aanmelden bij de leerkrachten van de midden- en bovenbouw.

Bezoek Tweede kamer groep 7/8

Vier kinderen uit groep 7/8 hebben een stukje geschreven over hun bezoek aan Den Haag afgelopen dinsdag 23 februari.

Madurodam
Eerst gingen we met de auto naar Madurodam. We waren 3 kwartier te vroeg. Dus we gingen wachten. Om ongeveer 11 uur kwam er een meneer en die hete Bart Meerhof die ons mee nam naar de blauwe zaal. Daar gingen we Democracity spelen. We kregen eerst uitleg van Bart Meerhof. Hij vertelde wat Democracity is. Democracity is een spel waar je zelf je eigen stad moet maken. Je kan gebouwen kiezen en die gebouwen dan vervolgens bouwen. Maar dan moest je eerst wel 7 stemmen hebben. In dit spel proberen we uit te leggen hoe het een beetje in de politiek gaat. We gingen het dus eigenlijk naspelen. We moesten in groepjes van 4 gaan zitten. We kregen allemaal een eigen rol Je had de rollen: Voorzitter, Secretaris, Woordvoerder en Partijlid. Toen begon Democracity. Je moest met je groepje gaan bedenken wat je allemaal in Democracity wilde. Er waren allemaal verschillende gebouwen die je kon kiezen. Van parken tot gymzalen. Van dierentuin tot het ziekenhuis. Van alles! Toen we klaar waren met Democracity was het heel mooi geworden☻ Dat was het einde van Democracity. Toen gingen we verder met het andere spel dat heette het kindermiljoenennota spel. We kregen een tablet mee, met daarop foto’s van gebouwen die we moesten gaan zoeken. Je had bijvoorbeeld het vliegveld, de molens en de trein. Toen je alle foto’s had gevonden, mocht je op de tablet het geld gaan verdelen. Voor bijvoorbeeld: zorg, arme landen, het leger enz. En tot slot moest je nog een selfie bij het Binnenhof maken. Dat was het einde van de speurtocht. Daarna mocht je vrij rond lopen.

Lisanne en Hanneke

Binnenhof en Tweede kamer
Groep 7 en 8 gingen naar het Binnenhof daar kregen we even uitleg. We gingen een speurtocht doen rond de Ridderzaal. We moesten de 8 verschillen zoeken dat was best moeilijk. En we hadden een werkblad daar stonden opdrachten op die we eerst moesten doen voor dat we in de 2e kamer mochten. Toen we daar mee klaar waren mochten we naar de 2e kamer. Toen we daar aan kwamen moesten we door een soort douane poortje. Er werd super goed beveiligd en als ik jullie was zou ik er geen prank uithalen. Er was een mega roltrap om naar de 2e kamer te gaan, en ook een mini roltrap bij de 1e verdieping maar er mochten geen bezoekers komen. Eindelijk in de 2e kamer daar kregen we een rond leiding door het gebouw. Toen we in de Tweede kamer waren mochten we ook vragen stellen en het was erg interessant. Als laatste kregen we nog een verhaal wat eens een keer in de 2e kamer gebeurd was. Toen we klaar waren moesten we naar huis. Het was heel gezellig in de auto’s en lekker snoepen. En we kwamen tussen 5uur en half 6 thuis laat he!

Jip en Laura

Kanjerlessen op den Biekûrf

Nieuwe rubriek vanaf februari 2016 in het Gegons; hoe werkt den Biekûrf met de methode van de Kanjertraining?
We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.


 

Kanjerles in de bovenbouw

Regelmatig praten de teamleden over het klimaat in onze school. En dan bedoelen we niet de centrale verwarming of de overmatige regenval (al wordt daar de laatste tijd ook geregeld over gesproken ;), maar de maatschappelijke doelen die we van belang hechten wanneer de leerlingen na groep 8 van school gaan.

In de eerste plaats is iedereen uniek. Vanuit dat punt kijken we met de leerlingen naar de wereld. De laatste tijd zetten we in de bovenbouw wat intensiever op dat laatste aspect in.
Met de Kanjertraining als uitgangspunt ontstaan hier prachtige situaties die we jullie als betrokkenen niet willen onthouden.

De leerlingen kunnen inmiddels feilloos uitleggen, beschrijven én spelen hoe een “witte pet” zich gedraagt. Maar dat is meer dan alleen maar aardig zijn tegen elkaar.
Op dit moment hebben de leerlingen in de bovenbouw kennis gemaakt met Mr. Peanut. Een zwerver die ECHT NIET weet hoe het hoort. Maar hoe hoort het dan wel?
Als iemand zich aan je voorstelt en je een hand wilt geven, sta je dan even op of mag je op je stoel blijven zitten? En als iemand al een paar dagen niet zo lekker ruikt, mag je daar dan iets van zeggen? En zo ja, hoe doe je dat dan? En is dat dan pesten of help je dan juist iemand? Zo ontstaan interessante discussies!!
Eva en Nienke konden heel goed naspelen hoe je tegen iemand kunt zeggen dat het belangrijk is om je goed te wassen. Maar Joris was het echt niet eens met hun manier. Jullie draaien er veel te veel omheen, je kunt toch gewoon zeggen dat iemand niet lekker ruikt? De andere jongens waren het met hem eens!
Het liet ons – juffen – weer eens reflecteren op de vrouwelijkheid in het onderwijs, en we ontdekten met de leerlingen dat er dus helemaal niet 1 goede manier is. Er zijn er zoveel als dat er mensen zijn! Je moet dus goed kijken naar hoe een ander reageert en jouw gedrag is daarop van invloed…dat is nog best moeilijk!
Om elkaar echt te leren kennen, moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Daar kunnen de leerlingen inmiddels ook veel over vertellen. We hebben elkaar inmiddels allemaal “goed” gezien.
En wanneer is iemand nou een vriend? En kan een vriend de baas zijn over je? Is hij of zij dan nog wel je vriend?
Mr. Peanut heeft nog heel veel te leren, wij zullen de komende paar weken naar zijn verhalen luisteren. Als voorbereiding gaan de leerlingen uit de bovenbouw de komende weken op zoek naar “macht” in hun klas. Daar vertellen we de volgende keer meer over…

Agenda

2 maart verkeersquiz groep 7

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op woensdag 2 maart is Bert jarig!

En op zaterdag 6 maart viert Laura haar verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 9 maart
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd