OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

25 september 2015

Nieuws uit het team

De herfst komt eraan…
Zo langzamerhand nemen we afscheid van de zomer en staat de herfst weer voor de deur. En de herfst brengt, uiteraard, wisselvallig weer met zich mee!
Wij willen u dan ook vragen om uw kind (weer) sloffen mee naar school te geven. Dan kunnen de schoenen bij regenachtig weer in de hal blijven en kan er in de school lekker op sloffen gelopen worden.
Bijkomend voordeel is dat de vloerbedekking in 2 klassen nog een beetje schoon blijft!
Alvast bedankt voor de moeite.

Agenda om groep 7 en 8.
Het gebruik van een agenda is in groep 7 en 8 verplicht. We willen u daarom vragen wanneer uw kind in één van deze groepen zit, een agenda mee te geven naar school. We willen de kinderen leren omgaan met een agenda, het plannen van huiswerk en toetsen en de verantwoordelijkheid geven om de agenda dagelijks mee te nemen naar school en naar huis, enz. U als ouder kunt via deze agenda ook bijhouden wanneer uw kind huiswerk moet inleveren of een toets heeft.

Verkiezingen Leerlingenraad
In de week van 15 september hebben de verkiezingen voor de nieuwe leerlingenraad plaatsgevonden.
Gekozen zijn:
Groep 4: Nadia
Groep 5: Rens
Groep 6: Eva
Groep 7: Noa
Groep 8: Floor Binnenkort komen we bij elkaar voor de eerste vergadering. We zijn benieuwd welke agendapunten worden aangedragen!

Overzetten kinderen
Elke dag worden de kinderen aan het einde van de ochtend of middag overgezet door één van de leerkrachten.
De betreffende leerkracht blijft tot resp. 12.15 en 15.15 uur aan de straat staan, zodat de leerlingen op een veilige manier naar huis kunnen gaan.
Na de bovengenoemde tijden bekijkt de leerkracht van het “achtergebleven” kind of het alleen over kan steken.

Goed om te weten
Op maandag, woensdag en vrijdag is hetfruitdag! Op dinsdag en donderdag mag er iets anders meegeven worden.
Wilt u hier rekening mee houden zodat alle kinderen op dezelfde dag fruit mee naar school nemen?

Er zijn van diverse leerlingen nog boeken, die in de vakantie mee naar huis zijn genomen, niet ingeleverd. Graag deze boeken z.s.m. mee naar school geven.

Bedankt voor jullie medewerking!

Kinderboekenweek van 7 t/m 16 oktober
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: “Raar, maar waar”. Natuur, techniek en wetenschap staan centraal binnen dit thema. Het sluit mooi aan bij de (natuurlijke) nieuwsgierigheid van kinderen. Waarom?, Hoe is dat?, Wanneer? zijn vragen die kinderen dagelijks bezighouden.
Activiteiten binnen de KBW:

  • Woensdag 7 oktober opening van het testlaboratorium op de Biekurf.
  • Vrijdag 9 oktober excursie:

De Onderbouw gaat met auto’s naar de ontdekhoek in Den Bosch. De kinderen moeten gewone tijd op school zijn en we zullen rond 12.30 uur terug zijn. Een half uur later dus dan gewoonlijk. Fruit en drinken meegeven.
De Bovenbouw gaat naar Nemo in Amsterdam met het openbaar vervoer; bus en trein. Wilt u fruit, drinken en een lunchpakket voor tussen de middag meegeven? De kinderen zijn om 15.00 uur weer terug op school.
Tijdens deze excursies gaan de kinderen helemaal zelf aan de slag met ontdekkingen, experimenten en uitvindingen.
Natuurlijk staat tijdens de KBW ook het lezen centraal. We besteden in de klas veel tijd aan (voor)lezen en elke ochtend komt er “een bekende” voorlezen. Ook organiseren we een voorleeswedstrijd met een onder- en bovenbouwkampioen.

We werken ook regelmatig met ateliers die inspelen op ontdekken en proefjes doen. Het gymlokaal wordt het testlaboratorium en er is ook een boekentafel ingericht. We dagen kinderen uit om verder te kijken, te lezen en op te zoeken.

Vrijdag 16 oktober hebben we een afsluiting. Vanaf 11.15 uur zijn alle ouders, opa’s en oma’s welkom om samen met de kinderen een reis door de proefjes en experimenten te maken.

Voor de aankleding van het laboratorium zijn we nog op zoek naar materialen (microscoop, vergrootglas, witte jasschort enz), posters en boeken om de school nog verder aan te kunnen kleden. Hebt u hier iets van thuis? Dan mag u dat inleveren bij de leerkracht van uw kind. Zet er eventueel de naam van uw kind op.

We kijken uit naar een week vol nieuwsgierigheid!!

Middagpauze
De 1e bel gaat om 12.50 uur en de leerlingen komen dan op school de klas in. Het is niet wenselijk dat de leerlingen al voor de genoemde tijd van 12.50 uur op school zijn.
Mocht dit wel het geval zijn dan zijn de overblijfkrachten en teamleden niet verantwoordelijk voor de leerlingen die al op school zijn of op het schoolplein aan het spelen zijn.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Agenda

30 september LOL gesprekken
1 oktober LOL gesprekken
5 oktober dag van de leraar
5 oktober LOL gesprekken
6 oktober studiemiddag
7 oktober opening Kinderboekenweek
7 oktober start projectweek
8 oktober LOL gesprekken
9 oktober volgende gegons

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
1 oktober – ochtend
2 oktober – middag
6 oktober – middag
7 oktober – middag
9 oktober – middag

Jarig

Morgen – 26 september – is juf Jonna jarig. Op 2 oktober is Claire jarig en op 3 oktober Annemijn…

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd