OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

29 juni 2016

Nieuws uit het team

Vragenlijsten tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen
Komende week ontvangen alle ouders via de mail een uitnodiging om de vragenlijsten in te vullen in het kader van het tevredenheidsonderzoek. U kunt de lijst digitaal invullen in de periode van 27 juni tot en met 8 juli.
Wij zouden het heel fijn vinden als zoveel mogelijk ouders de moeite willen nemen om de vragen te scoren. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Wij kunnen dan de opbrengsten van dit onderzoek meenemen in ( nieuw) beleid op school.
Ook de leerlingen van de bovenbouw zullen de komende periode de voor hun bestemde lijsten invullen. Dit doen ze op school.
We brengen u na de zomervakantie op de hoogte over de uitkomsten.

Petra Timmermans

Rapporten
Over een paar weken gaat het laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De leerkrachten zijn bezig de laatste toetsen af te nemen en gegevens te verwerken. We missen echter nog wel wat rapportmappen. Zou u deze, het liefst deze week, willen inleveren bij de leerkracht?


Grote schoonmaken in onder-, midden- en bovenbouw
Nog maar een paar weken en dan zit het schooljaar er alweer op. Na een jaar lang intensief gebruik van al het kleutermateriaal kan dit wel een sopje gebruiken.
We zoeken dan ook ouders die ons daarbij willen helpen. Het materiaal kan thuis, maar ook op school schoongemaakt worden( zelfs onder schooltijd).

Ook het lokaal van de midden- en bovenbouw kan wel een eindschoonmaakbeurt gebruiken. Denk aan het afnemen van de kasten, spinrag verwijderen, enz. Dit mag onder schooltijd bijvoorbeeld tijdens de gymles op donderdagmiddag of na schooltijd.

Wie ons wil helpen kan dit doorgeven aan de leerkrachten.

“Andersomdag” in de bovenbouw
Komende week heeft de bovenbouw twee dagdelen een andersomdag. Deze ochtenden (5 en 7 juli) zijn de rollen volledig omgedraaid. De kinderen geven elkaar namelijk les! Daarnaast zorgen zij ervoor dat alles correct wordt nagekeken.
Er is een schema gemaakt wie wanneer aan welke groep lesgeeft. Ook de weektaak van die twee ochtenden wordt (andersom) dus door een klasgenoot gemaakt. De juffen zullen die dag de klassendienst verzorgen. De kinderen zien het al helemaal zitten!


Gebruik van het pad naast de school
Regelmatig komt het voor dat het pad naast onze school geblokkeerd wordt door geparkeerde auto’s.
Het vervelende hiervan is dat onze buren (waarvan het pad is) dan niet meer bij hun huis kunnen komen.
We vragen u dan ook zo te parkeren dat er altijd nog auto’s langs kunnen, zodat er niemand last van heeft.

Boeken inleveren!
Volgende week woensdag willen we alle boeken van de schoolbibliotheek schoonmaken en controleren. Wilt u alle boeken met uw kind meegeven? Deze ochtend zullen we geen boeken uitlenen. De twee weken erna vinden er een gewone uitleen momenten plaats. Ook in de zomervakantie mag uw kind boeken mee naar huis nemen.


Oproep voor nieuwe leden voor de OC
WE ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE OUDERS VOOR DE OUDER COMMISSIE!!!!

Graag willen we in dit gegons een oproep doen wie ons gaat versterken in het bedenken en begeleiden van leuke activiteiten voor de kinderen van Den Biekurf…
Aankomend schooljaar vinden er wijzigingen plaats in de samenstelling van de OC, waardoor we nog maar bestaan uit 3 leden (Teus, Koen en Ninetta)

Een kleine toelichting betreffende werkzaamheden:
De OC is verantwoordelijk voor het organiseren, ondersteunen en financieren van diverse activiteiten ten behoeve van de kinderen.
Hierover zijn duidelijke afspraken en richtlijnen in overeenstemming met het schoolteam gemaakt.
– We vergaderen 4 x per jaar
– Samen met het schoolteam organiseren we de informatie avond voor de ouders
– We bedenken en ondersteunen div. activiteiten zoals schoolreisje, Sinterklaas, kerst, etc…
– Als klapstuk en instandhouding van de ondersteuning van al dit leuks organiseren we de Bazaar.

Indien u ook deel uit wilt maken van ons enthousiast, maar helaas uitgedund OC team, en betrokken wilt zijn bij alle gezellige school momenten van uw kind, kunt u dit kenbaar maken bij een van onze OC leden.

Ninetta Sheikkariem (moeder van Nurah) 06-24299800
Teus Komejan (vader van Nienke en Rens) 06-10477903
Koen Lankhaar (vader van Pieter en Daan) 06-53945697

Cadeaubon voor Liesbeth
Vanuit de OC hebben we namens alle ouders een bedankje overhandigd aan Liesbeth in de vorm van een cadeaubon.
Liesbeth heeft weer met veel passie en creativiteit onze kinderen vast weten te leggen. Mooi naslagwerk om ze ieder jaar tastbaar te zien groeien…..
Hartelijk bedankt Liesbeth!!!

Kinderen in Echtscheiding situaties
Beste ouders en verzorgers,

Ook dit najaar biedt de gemeente de mogelijkheid tot het volgen van een KIES-traject voor kinderen van 8 tot 12 jaar. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties, de echtscheiding hoeft niet recent te hebben plaatsgevonden.

De KIES praat-spel groep start op maandag 3 oktober 2016.
Locatie: school de Bolster in Drunen.
Tijd: van 16.00 – 17.00 uur.
In september en december is er een ouderbijeenkomst. Dus voorafgaand en na afsluiting van de KIES praat-spelgroep. Ook vinden in september de kennismakingsgesprekken met de kinderen plaats.
Aanmelden kan vanaf nu tot en met de 1e week van september.
Beide ouders dienen hiervoor toestemming te verlenen door middel van het invullen en ondertekenen van een toestemmingsformulier.
Verdere informatie ontvangen de ouders kort voor aanvang van de KIES praat-spelgroep.

Waanneer u uw zoon(s) of dochter(s) hiervoor wilt opgeven of nog aanvullende vragen heeft, loop dan binnen bij juf Sanne, onze intern begeleider.

Kanjerlessen op den Biekûrf

Nieuwe rubriek vanaf februari 2016 in het Gegons; hoe werkt den Biekûrf met de methode van de Kanjertraining?
We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.


 

Kanjerlessen in groep 1

Regelmatig lezen we voor uit Max en het dorpje.
We doen dit meestal met alleen de kids uit groep 1, omdat het boek met de kinderen van groep 3/4 al behandeld is. Steeds komen maar weer de verschillende types aan bod, die geassocieerd worden met de zwarte, gele, rode en witte pet.
We beelden dat ook heel vaak uit b.v. Hoe doe je als je de zwarte pet ophebt? Wat zie je als je de rode pet draagt? enz.
Ook bedenken we vaak oplossingen met de petten als er weleens wat gebeurt in de klas.
 

Agenda

13 juli teamuitje met groep 8

15 juli rapporten mee

19 juli eindfeest en afscheid groep 8

22 juli 12:00 uur start zomervakantie

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:
Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op donderdag 30 juni is Noa jarig!

Op zaterdag 9 juli viert juf Ilse haar verjaardag!

Op maandag 11 juli zijn Samuel en juf Armanda jarig!

Op zondag 24 juli viert Brave zijn verjaardag!

Op vrijdag 29 juli is juf Anneke jarig!

Op zaterdag 30 juli is Lisanne jarig!

Op donderdag 4 augustus is Max jarig!

Op maandag 5 september viert Eva haar verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 13 juli
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.denbiekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

O.B.S. Den Biekûrf Broeksestraat 4a 4269 VA Babyloniënbroek 0416-351622  |  info@denbiekurf.nl