Basisschool Den Biekûrf vervult een belangrijke sociale functie in het dorp Babyloniënbroek. Vrijwel alle kinderen uit het dorp bezoeken de school.34188294
Daarnaast is de school ook heel aantrekkelijk voor kinderen van buiten Babyloniënbroek. Dat komt omdat we het volgende te bieden hebben:

  • We staan open voor alle gezindten
  • We houden rekening met opvattingen en meningen van ouders
  • We vormen een kleine, maar eigentijdse schoolgemeenschap waar kinderen leren om goed samen te werken, om goed zelfstandig te werken en om rekening te houden met verschillen.
  • We werken met een bijzonder onderwijsconcept waarbij we het klassikale systeem hebben losgelaten; we noemen dat “onderwijs anders organiseren”
  • We betrekken onze leerlingen actief bij hun onderwijsleerproces.
  • We bieden modern onderwijs en werken met actuele lesmethodes in een prachtige schoolomgeving. Taal, rekenen en spelling wordt middels tabletonderwijs gegeven.
  • Sfeer, geborgenheid en veiligheid zijn kenmerkend voor onze school
  • Er is een hoge mate van betrokkenheid van ouders

 

Bladerend door de groepen en luisterend naar ons schoollied, kunt u een impressie krijgen van onze activiteiten.

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen!

Petra Timmermans  (directeur)                                                                                                                                           0416-351622
info@denbiekurf.nl

bijen6