Wij gaan ervan uit dat ieder kind drie basisbehoeften heeft:

     de behoefte aan relatie:

met name in de relatie tussen leerkracht en kind enerzijds en kinderen onderling anderzijds kan een wederzijds gevoel van waardering en respect ontstaan waardoor het zelfvertrouwen van het kind kan groeien.

     de behoefte aan competentie:

met name het gevoel en besef zelf iets te kunnen, zal naast  vertrouwen, ook het zelfvertrouwen van het kind vergroten;

     de behoefte aan autonomie/onafhankelijkheid:bijen7

als kinderen op basis van wat ze kunnen ook zelf initiatieven mogen nemen, draagt dat bij aan hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Dit alles vraagt om een goede en prettige werksfeer voor uw kind en de leerkracht. Het is de taak van de leerkracht om een goed klassenklimaat vorm te geven en vervolgens binnen dat klimaat kinderen uit te dagen tot en te ondersteunen bij het realiseren van de drie basisbehoeften.

Wij willen de kinderen actief begeleiden bij hun groei naar zelfstandig voelende, denkende en handelende mensen, die op basis van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn in staat zijn gevoelens en ideeën te uiten, creativiteit te ontwikkelen, taken uit te voeren en sociaal bewogen zijn.

Daartoe bieden we de kinderen een veilige omgeving, werken aan kennis en vaardigheden, maar geven hen ook de gelegenheid zelfstandig de wereld om hen heen te verkennen. Bij het komen tot zelfstandigheid, begeleiden wij de kinderen in het maken van keuzes en ondersteunen wij hen bij het leren.

Een centraal aspect is: “uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van het kind”. Uiteraard worden hier niet slechts cognitieve (het leren), maar ook sociaal-emotionele behoeften en mogelijkheden bedoeld.

Om dit te kunnen realiseren hebben we vier kernwaarden:

Veilig klimaat

We werken op basis van respect van ieder kind voor ieder kind. We willen dat alle kinderen genoeg zelfvertrouwen opbouwen om goed te kunnen functioneren op hun plekje in de maatschappij. Belangrijk is dat kinderen leren dat ze een heleboel kunnen en van daaruit een heleboel nieuwe dingen kunnen leren. Zo vinden we het heel belangrijk dat kinderen leren dat niet ieder kind hetzelfde kan en in hetzelfde tempo leert. Zo voelt een kind zich veilig en vertrouwd. Het plezier in leren en met plezier naar school gaan, staan bij ons hoog in het vaandel. Onze eigen rol is hierbij heel belangrijk. Wij hebben een voorbeeldfunctie als het gaat respectvolle omgang en een veilige omgeving creëren. Wij vinden het prettig als ouders hun zorgen over hun kind(eren) met de school delen omdat we zo een compleet beeld krijgen en daarmee het kind nog beter kunnen begeleiden.

bijen-wespen-2Aantrekkelijk onderwijs

Bij het aanbieden van een leeromgeving die uitdaagt en vragen oproept bij kinderen, zien we dat kinderen gemotiveerd aan het werk zijn. Meedenken, handelend bezig zijn, oplossingen zoeken zorgt ervoor dat de leerling betrokken is bij het onderwijs. Hierbij vinden wij het belangrijk rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen maar ook met hun  leerstijlen.

Omgaan met verschillen

We vinden het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met verschillen. Voor leerlingen vinden we het belangrijk dat ze beseffen en respecteren dat ieder zijn eigen kwaliteiten heeft (zie veilig klimaat). Bij het organiseren van onze lessen willen we goed kunnen omgaan met de verschillen in leerstof tussen de kinderen. Er zijn bijv. kinderen die geen uitgebreide uitleg nodig hebben, in tegenstelling tot anderen die juist extra uitleg van de leerkracht nodig hebben. We willen wél bij elk kind op het eigen niveau het maximaal resultaat bereiken!

Saamhorigheid

We hebben oog voor het wel en wee voor elkaar. We leven met elkaar mee in allerlei gebeurtenissen. Als er activiteiten zijn die zich lenen om met de hele school ondernomen te worden, dan gebeurt dat. Ook ouders zijn hierbij actief betrokken.

Wij nodigen u van harte uit te komen kijken hoe we onze visie gestalte geven op school!