Lestijden:

De bel gaat om 8.20 uur en om 12.50 uur. Kinderen komen dan zelfstandig naar binnen, hangen hun jas in de luizenzak en hun tas op en gaan naar de klas. Daar worden zij door hun leerkracht opgevangen. Er wordt niet gesurveilleerd voor schooltijd, dus zorg ervoor dat u uw kind niet te vroeg naar school laat gaan!

De week ziet er als volgt uit:

Maandag: 8:30-12:00 uur       13:00-15:00 uur
Dinsdag: 8:30-12:00 uur        13:00-15:00 uur
Woensdag: 8:30-12:30 uur
donderdag: 8:30-12:00 uur    13:00-15:00 uur
Vrijdag: 8:30-12:00 uur          13:00-15:00 uur (groep 5 t/m 8)


Studiedagen e.d.:

In de kalender van het lopende schooljaar en in onze nieuwsbrief “het Gegons” worden de overige vrije (mid)dagen aangegeven.


Vakanties:

Herfstvakantie:             24 oktober t/m 28 oktober ’16bijen2
Kerstvakantie:              26 december ’16  t/m 6 januari ’17
Voorjaarsvakantie:        27 februari t/m 3 maart ’17
Goede vrijdag/Pasen:   14 april ’17 t/m 17 april ’17
Meivakantie:                 24 april ’17 t/m 5 mei ’17
Hemelvaart:                  25 mei ’17 t/m 26 mei ’17
Pinksteren:                    5 juni ’17
Zomervakantie:             17 juli ’17 t/m 25 augustus ’17