Lestijden:

De bel gaat om 8.20 uur en om 12.50 uur. Kinderen komen dan zelfstandig naar binnen, hangen hun jas en hun tas aan de kapstok op en gaan naar de klas. Daar worden zij door hun leerkracht opgevangen. Er wordt niet gesurveilleerd voor schooltijd, dus zorg ervoor dat u uw kind niet te vroeg naar school laat gaan!

De week ziet er als volgt uit:

Maandag: 8:30-12:00 uur       13:00-15:00 uur
Dinsdag: 8:30-12:00 uur        13:00-15:00 uur
Woensdag: 8:30-12:30 uur
Donderdag: 8:30-12:00 uur    13:00-15:00 uur
Vrijdag: 8:30-12:00 uur          13:00-15:00 uur (groep 5 t/m 8)


Studiedagen e.d.:

In de kalender van het lopende schooljaar en in onze nieuwsbrief “het Gegons” worden de overige vrije (mid)dagen aangegeven.


Vakanties:

VAKANTIEROOSTER 2017-2018

Herfstvakantie                     16 oktober t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie                       25 december t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie               12  februari t/m 16 februari 2018

Goede Vrijdag+Pasen        30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie                          27 april t/m 11 mei 2018

Pinksteren                            21 mei 2018

Zomervakantie                     9 juli t/m 17 augustus 2018