OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

21 december 2016

Nieuws uit het team

Uitnodiging Kerstviering
Kerstviering
Na een aantal weken veel oefenen willen we ons kerststuk op donderdagavond graag laten zien en horen aan ouders, opa, oma’s, buren.
Vanaf 18.45 vuur gaan de deuren open en we beginnen om 19.00 uur.
Na afloop is er glühwein en chocomel met een hapje. De kinderen hebben donderdagochtend de hapjes zelf gemaakt.
Vrijdagochtend nog een laatste ochtend naar school en dan begint voor iedereen om 12.00 uur de kerstvakantie.
Namens het team en kinderen van den Biekûrf wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen en een sprankelend 2017 toe!
Geniet van de vakantie. We zien elkaar op maandag 9 januari weer!

Nieuwe website gelanceerd!
Met gepaste trots kunnen wij u meedelen dat onze vernieuwde website in de lucht is! De leerkrachten zullen de komende tijd op de groepspagina’s nieuws uit de groep melden en foto’s toevoegen. Veel kijkplezier!
Den Biekûrf loopt voor 3fm Serious Request
Joris en Ruben hebben een sponsorloop georganiseerd. Zij vonden dat ze een steentje moesten bijdragen aan het goede doel tijdens serious request welke dit jaar in Breda plaatsvindt.
Afgelopen week konden klasgenoten zich aanmelden om zich vervolgens bij familie en vrienden te laten sponsoren.
Woensdagmiddag 21 december worden er rondjes gelopen om daarmee vervolgens geld te verdienen. Joris en Ruben zorgen ervoor dat het verdiende geld in Breda aankomt. Een super initiatief!
BVL label gehaald!
Eind november heeft onze school bezoek gehad van de auditor van Brabants Verkeersveiligheid Label. Onze school besteedt veel aandacht aan veilig verkeer. Wij willen als school dit ook uitdragen en dit een zichtbare plaats in ons onderwijs geven. Dit doen wij door de structurele lessen en extra activiteiten zoals de verlichtingscontrole, deelname aan de verkeersquiz en ANWB streetwise.
De auditor heeft bekeken of onze school voldoet aan alle eisen voor het label. Vorige week hebben we te horen gekregen dat het label ons is toegekend!
Hier zijn wij als school erg blij mee. Het label zal middels een klein feestje aan ons uitgereikt worden. Dit feestje gaan we in het begin van het nieuwe jaar plannen. Zodra het bekend is wanneer de uitreiking zal zijn, dan communiceren wij dat met u.

Verkeersquiz groep 7
Woensdag 11 februari zijn er weer de voorrondes van de verkeersquiz.
Groep 7 is al aan het oefenen met de verkeersregels en de verkeersborden.
Dit jaar gaan we de titel verdedigen en hopen we door te stromen naar de finale.
We houden jullie op de hoogte van uitslag.

Nieuwe methode in groep 1 en 2
Na de vakantie starten we met de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een methode, waarmee de kinderen zich spelenderwijs op alle kleuterdomeinen kunnen ontwikkelen.

Aantrekkelijke thema’s leiden de kinderen stap voor stap door de leerlijnen, zoals taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, muziek, bewegingsonderwijs, drama(spel), wereldoriëntatie/burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels.

De thema’s hebben een vaste en herkenbare structuur. Een thema duurt ongeveer 3 weken.

Raai de Kraai, de eigenwijze handpop, vliegt met de kinderen mee door de thema’s en is bij verschillende activiteiten aanwezig.

We starten met het thema “Winter”, waarin o.a. vogels, warme kleren, sneeuw en ijs aan bod komen.

Wellicht wordt er aan de kinderen gevraagd om iets rondom dit thema mee naar school te brengen of hoort u zomaar een liedje over de winter. U weet dan in ieder geval waar we mee bezig zijn.

Luizenzakken
Een aantal jaren geleden zijn op school luizenzakken aangeschaft om het verspreiden van eventuele hoofdluizen tegen te gaan. Recentelijk is na onderzoek van het RIVM gebleken dat deze maatregel geen positief effect heeft op het tegenhouden van de verspreiding. Het verspreiden gebeurt namelijk hoofdzakelijk via haar-haar contact. Daarom zullen wij na de kerstvakantie geen luizenzakken meer gebruiken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.rivm.nl

Uitnodiging Koffieochtend vrijdag 20 januari 2017
Vrijdag 20 januari staat de koffieochtend gepland. We starten om 8.45 uur in de hal. De koffieochtend duurt tot ongeveer 10.00 uur.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • 8.45 uur welkom door Petra
  • 8.45 uur Sanne (IB) geeft informatie over het drempelonderzoek en de Cito eindtoets
  • 9.05 uur Sanne (IB) geeft informatie over de scholing die het team volgt mbt spellingsonderwijs en hoe de opgedane kennis ingezet wordt tijdens de spellinglessen
  • 9.30 uur Liesbeth ( van de Henri Dunantschool) geeft informatie over beelddenken
  • 10.00 uur de MR van Den Biekurf maakt van de gelegenheid gebruik om informatie over de MR te geven en te horen wat er leeft onder haar achterban.

De naam van de ochtend zegt het al…..de koffie staat klaar. We hopen veel ouders te ontmoeten!

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de middenbouw

Kanjertraining in groep 4 en 5:
In groep 4 en 5 hebben we afgelopen maandag de dag voor het grootste deel besteed aan de Kanjertraining. We zijn heel goed met elkaar in gesprek gegaan en hebben eerlijke en open gesprekken gehad over wat we fijn vinden in de groep en wat we minder fijn vinden.
De leerlingen konden heel goed benoemen wat ze graag anders zouden zien in de klas.
De wensen zijn met ons allen opgesteld en verwerkt in Classdojo. Dit is een methode om dingen die wat minder fijn gaan in de groep op een positieve manier te ondersteunen.
De leerlingen zijn over deze methode zeer enthousiast en hebben al zo goed hun best gedaan dat de eerste punten al verdiend zijn! Het is fijn om op deze manier met elkaar een goede samenwerking tot stand te brengen. Mocht u eens een kijkje willen nemen bij onze Classdojo dan bent u van harte welkom!

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

23 december start Kerstvakantie om 12:00 uur

9 januari maandopening OB

9 januari hoofdluiscontrole

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:

Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op donderdag 22 december is Jeruël jarig!

Op vrijdag 23 decdember viert Pieter zijn verjaardag!

Op donderdag 5 januari is Noor jarig!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 18 januari

Copyright © *|2015|* *Den Biekûrf*, All rights reserved.
Ons adres is: