OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

18 januari 2017

Nieuws uit het team

Kerstvakantie weer voorbij….
Na twee weken vakantie was het weer tijd om naar school te gaan. Op maandagmorgen 9 janauri was iedereen weer op school om fris en fruitig aan het nieuwe jaar te beginnen.
Den Biekûrf loopt voor 3fm Serious Request
Joris en Ruben hebben voor de kerstvakantie een sponsorloop georganiseerd. Zij vonden dat ze een steentje moesten bijdragen aan het goede doel tijdens serious request welke dit jaar in Breda plaatsvond. Tijdens de kerstviering kon iedereen geld doneren en zijn/haar nagels laten lakken. Met dat geld zijn Joris en Ruben die vrijdag, toen de vakantie startte, meteen naar Breda gegaan om het geld persoonlijk te overhandigen. Zie hier het bewijs.
Verkeersquiz groep 7
Vorige week woensdag mocht groep 7 naar de voorrondes van de verkeersquiz. Vorig jaar hadden we gewonnen, dus de kinderen waren erg gespannen om de beker te verdedigen. Onze groep 7 (Eva, Nurah en Ruben) moesten het met zijn drieën opnemen tegen 4 andere scholen. Het werd een spannende strijd. Helaas voor ons waren de andere scholen beter en hebben we de beker af moeten staan. Toch kregen onze 3 kanjers een groots applaus aan het einde van de strijd.

Tafeldiploma
In groep 4 en 5 komen tijdens de rekenlessen vaak de tafels aan bod. In groep 4 de tafel van 1,2,3,4,5,6 en 10 en in groep 5 alle tafels en ook de overstap naar deelsommen.
Het is belangrijk dat kinderen deze vlot kunnen opzeggen/uitrekenen uit het hoofd(automatiseren) Daarom gaan we (weer ) werken aan een tafeldiploma. Elke week krijgen de kinderen een tafelblad waar ze thuis en op school mee gaan oefenen.
Daarna de tafel in volgorde opzeggen 1×4 =4, 2x 4=8 enz. maar ook door elkaar( 3 x 4 =, 6 x 4 =).
Dus graag thuis ook even aandacht voor het tafelblad wat de kinderen mee naar huis nemen. Ook op internet zijn veel oefeningen te vinden om de tafels te oefenen.
Kijk ook eens op de site: www.thuisinonderwijs.nl over het nut en de relatie tussen de tafelsommen.

Sport van Beweegcoach Bram
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert de gemeente Aalburg in een beweegcoach. Mijn naam is Bram Siero en ik ben werkzaam bij Sportservice Noord Brabant. Sinds september ben ik als beweegcoach gestart voor de gemeente Aalburg. Het werk van de beweegcoach is het organiseren van een sport- en beweegaanbod in buurten en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Bewegen is belangrijk, dat houdt ons fit en gezond! Daarnaast is het een leuke invulling van de vrijetijd! Bewegen kun je alleen doen, maar het kan ook samen. Ik vind het leuk als we samen en door elkaar te helpen veel kunnen bereiken. Hieraan beleef ik veel plezier. Nu word ik beweegcoach in Aalburg en hoop ik deze sportactiviteiten samen met jullie te mogen doen. Niet alleen ik zal dingen organiseren (bijvoorbeeld Sport-X), maar jullie zijn van harte uitgenodigd om met ideeën bij mij te komen. Dan organiseren we het samen! Voor de beeldvorming verwijs ik door naar mijn Facebookpagina ‘Beweegcoach Bram’. Neem maar eens een kijkje naar wat ik nog meer doe. Je zult dan zien dat ik graag water drink! Dat is lekker en gezond! Je leest al dat ik van alles doe om jullie fit en gezond te houden. Ik hoop dat we snel samen aan de slag kunnen.

Met sportieve groet,
Bram Siero

Project Lev groep 8
De gemeente Aalburg faciliteert voor alle groep 8 leerlingen in de gemeente de weerbaarheidstraining Lev. Omdat er op Den Biekurf zeven leerlingen in groep 8 zitten zullen wij op maandag 23 en dinsdag 24 januari aansluiten bij de leerlingen van de Henri Dunant om mee te doen met de 2-daagse LEV-training. zal Juf Ilse met de klas meegaan en dinsdag juf Jonna.
Tijdens de training leren de leerlingen dan over keuzes maken, weerbaarheid, media en de puberteit. Vaardigheden die hen helpen om verantwoorde keuzes te maken en problemen te voorkomen als ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Thema’s zijn: Je bent uniek en waardevol, weet waar je voor gaat, Wees(media) wijs, Kies veilige grenzen, Wees zorgvuldig met jezelf en de ander, Leef met lef! Daarnaast worden er keuzeonderdelen aangeboden die ingaan op bepaalde thema’s zoals gamen of verslaving.
Dinsdag 24 januari is er voor de ouders op de Henri Dunant een ouderavond. Tijdens deze avond zal besproken worden wat de kinderen tijdens de 2-daagse cursus aan informatie gehad hebben. Ook krijgt u tips en adviezen om uw kind weerbaarder te maken. (hier zijn de leerlingen niet bij aanwezig).
Noteert u deze datum in uw agenda?

Project Kunst
Deze maand heeft onze school de beschikking over diverse kunstprojecten.
In groep 1-2 wordt er gewerkt met poëzie. Er worden diverse gedichten en verhaaltjes gelezen, die uit een heuse poëziemachine komen.
In de middenbouw wordt gewerkt met de interpretatie tussen tekst en plaatjes. Wat gaat er volgens de kinderen schuil achter de plaat? Wat heeft de tekenaar hiermee bedoeld? Dit zijn opdrachten waarbij de kinderen gestimuleerd worden om creatief te denken en leren ze hun eigen mening te geven.
De leerlingen van de bovenbouw zijn aan de slag geweest met Virtual Reality. Gewapend met een telefoon met VR-app en een VR-bril hebben de leerlingen diverse omgevingen ontdekt. Daarnaast hebben ze geoefend hoe ze een VR-beleving nog echter kunnen maken. Zo werden er leerlingen achterop de fiets genomen, terwijl ze met de VR-bril op zich in een skigebied vertoonde. Door de beweging en de wind werd de beleving nog echter.

Cito
Deze maand zullen we weer van start gaan met het afnemen van de cito ’s van groep 1 t/m 8. Daarmee kijken we naar de voortgang op diverse vakken. Voor de kleuters is dit taal en rekenen.
Voor groep 4 t/m 8 is het spelling, begrijpend lezen, rekenen en lezen. Voor groep 8 komt hier ook werkwoordspelling bij.
17 Februari zal het rapport met uw kind meegaan.

GVO op TV!
In samenwerking met RTL LifestyleXperience zijn er elf korte en één wat langere TV-opnames gemaakt over PC GVO.
In de wat langere uitzending op 22 januari wordt informatie gegeven over het werk van PC GVO en in de korte uitzendingen is gefilmd op verschillende scholen in het land waar deze lessen worden gegeven.

Uitnodiging Koffieochtend vrijdag 20 januari 2017
Vrijdag 20 januari staat de koffieochtend gepland. We starten om 8.45 uur in de hal. De koffieochtend duurt tot ongeveer 10.00 uur.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • 8.45 uur welkom door Petra
  • 8.45 uur Sanne (IB) geeft informatie over het drempelonderzoek en de Cito eindtoets
  • 9.05 uur Sanne (IB) geeft informatie over de scholing die het team volgt mbt spellingsonderwijs en hoe de opgedane kennis ingezet wordt tijdens de spellinglessen
  • 9.30 uur Liesbeth ( van de Henri Dunantschool) geeft informatie over beelddenken
  • 10.00 uur de MR van Den Biekurf maakt van de gelegenheid gebruik om informatie over de MR te geven en te horen wat er leeft onder haar achterban.

De naam van de ochtend zegt het al…..de koffie staat klaar. We hopen veel ouders te ontmoeten!

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de bovenbouw

Kanjerles in groep 5 t/m 8

Complimenten. Of je ze nu geeft of krijgt. Ze doen je eenvoudigweg goed. Zo’n welgemeende pluim motiveert en boost je zelfvertrouwen. Toch zijn wij Nederlanders niet zo scheutig met positieve feedback geven. Trouwens ook het ontvangen ervan wimpelen we ook nogal eens weg. Wat is het effect van complimentjes geven en ontvangen?

Complimenten zijn een positieve vorm van feedback. Een welgemeende knuffel, een schouderklopje in de vorm van woorden. Oprecht, persoonlijk en gemeend. Die je zowel aan een klasgenootje, vriend(in), buurman, familielid, etc. kunt geven.

Het complimentje kan betrekking hebben op bepaalde kwaliteiten, een (werk)prestatie, gedrag, houding enzovoort. Door je waardering uit te spreken laat je zien aandacht te hebben voor wat een ander doet en dat je erbij betrokken bent. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het vaak de negatieve zaken zijn die mensen onthouden.

In z’n algemeenheid geldt: wat je aandacht geeft dat groeit en bloeit. Zo is het ook met complimentjes geven. Laat je je waardering blijken voor wat anderen doen? Dan krijg je dat ook terug. In inzet, waardering en respect.

Vervolgens maakt het geven van een compliment je ook gelukkiger. Immers, het lachende en/of blije gezicht van de ander geeft je een goed en positief gevoel.

Tot slot draagt het bij aan je zelfvertrouwen. Want, door de goede dingen bij anderen te zien helpt je ook jezelf op waarde te schatten. Ofwel, de goede eigenschappen van jezelf te zien.

Vandaag deden we zo’n les; complimenten geven. Ieder kind schreef zijn of haar naam onder elkaar op een papier. Daarna werd het papier aan de rechterbuurman doorgegeven. Deze schreef dan met die beginletter iets positiefs/vriendelijks over diegene op. Het papier werd zo vaak doorgegeven als de letters die erop stonden. Uiteindelijk kreeg iedereen een mooi complimentenvel over zichzelf terug.

U had de blije gezichten eens moeten zien!

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

23 en 24 januari LEV groep 8

24 januari ouderavond LEV

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Sanne:

Wanneer juf Sanne aanwezig is kunt u vinden op het white board in de IB-kamer.

Jarig

Op zondag 22 januari is Joris jarig!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 1 februari

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*