OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

1 februari 2017

Nieuws uit het team

Welkom in groep 1 en 2
Inmiddels is onze groep 1 en 2 uitgebreid met een aantal nieuwkomers.
Joe Kleynhans hebben we afgelopen maandag al verwelkomd.
Bram Verhoeks en Daan Lankhaar zijn nog aan het “snuffelen” aan het schoolse leven en komen na hun verjaardagen ook elke dag.
We wensen Joe, Bram en Daan een geweldige fijne en leerzame tijd toe op onze school.

Juf Ilse wordt onze nieuwe IB’er
Zoals al eerder aan u bekend is gemaakt, zal juf Ilse vanaf vrijdag 3 februari de taken als Intern Begeleider op den Biekûrf overnemen van juf Sanne. Naast het werken in groep 6, 7, 8, zal zij zich op vrijdag bezig gaan houden met de IB-taken. Wij wensen haar veel succes en plezier!

Uitreiking BVL-label
Zoals eerder aan u vermeld heeft den Biekûrf het Brabants VerkeersveiligheidsLabel gehaald.
Dit zal op vrijdag 10 maart om 10.30u officieel aan ons worden uitgereikt.
Wij willen deze uitreiking feestelijk vieren van 10.30u tot 12.00u.
U bent hierbij van harte welkom!

Deelname schoolvoetbaltoernooi
De leerlingen van de leerlingenraad gaven aan graag een keer mee te doen met een schoolvoetbaltoernooi.
Op woensdag 22 maart is er voor een toernooi in Sleeuwijk voor de leerlingen van groep 5/6.
Op woensdag 29 maart is de wedstrijd voor de leerlingen van groep 7/8.
Deze wedstrijden zullen na schooltijd plaats vinden.
Om teams te kunnen vormen moeten wij doorgeven hoeveel leerlingen van ons deel gaan nemen.
Zo kan er eventueel een team samen met leerlingen van de Henri Dunant gevormd worden.
Mocht uw kind mee willen doen, geeft u dit dan voor 10 februari door aan de leerkracht van uw kind.


Uitnodiging Kanjer-ouderavond
Dinsdag 14 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een ouderavond op de Henri Dunant school over de Kanjertraining. Er komt een spreker vanuit het Kanjerinstituut. Een erg interessante avond!
U als ouders van Den Biekurf bent harte welkom!

Goede doelen project
Zoals u weet spaart onze school elk jaar voor een goed doel. De opbrengst wordt dan overgemaakt naar dit betreffende doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Dieren lot. Op woensdag staat het goede doelen potje in de klas waarin geld gedoneerd kan worden. De teller staat nu op €92,07.

Vraag vanuit de OC tbv de Bazaar
Heeft u nog spullen die we kunnen gebruiken voor het Rad van fortuin tijdens de bazaar? (spullen uit kerstpakketten, ongebruikt speelgoed, etc…). Wij zijn daar erg blij mee!
Ook zijn we op zoek naar mensen die nog zegels over hebben van de spaaractie van de emte voor een boodschappenpakket.
Als laatste kunnen we ook goed inpakmaterialen gebruiken zoals mandjes, houten kratjes, tasjes…. Mocht iemand nog iets hebben liggen dan houden we ons aanbevolen.

Alvast bedankt!

GVO op TV!
In samenwerking met RTL LifestyleXperience zijn er elf korte en één wat langere TV-opnames gemaakt over PC GVO.
In de wat langere uitzending op 22 januari wordt informatie gegeven over het werk van PC GVO en in de korte uitzendingen is gefilmd op verschillende scholen in het land waar deze lessen worden gegeven.

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de bovenbouw

Kanjerles in groep 5 t/m 8

Complimenten. Of je ze nu geeft of krijgt. Ze doen je eenvoudigweg goed. Zo’n welgemeende pluim motiveert en boost je zelfvertrouwen. Toch zijn wij Nederlanders niet zo scheutig met positieve feedback geven. Trouwens ook het ontvangen ervan wimpelen we ook nogal eens weg. Wat is het effect van complimentjes geven en ontvangen?

Complimenten zijn een positieve vorm van feedback. Een welgemeende knuffel, een schouderklopje in de vorm van woorden. Oprecht, persoonlijk en gemeend. Die je zowel aan een klasgenootje, vriend(in), buurman, familielid, etc. kunt geven.

Het complimentje kan betrekking hebben op bepaalde kwaliteiten, een (werk)prestatie, gedrag, houding enzovoort. Door je waardering uit te spreken laat je zien aandacht te hebben voor wat een ander doet en dat je erbij betrokken bent. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het vaak de negatieve zaken zijn die mensen onthouden.

In z’n algemeenheid geldt: wat je aandacht geeft dat groeit en bloeit. Zo is het ook met complimentjes geven. Laat je je waardering blijken voor wat anderen doen? Dan krijg je dat ook terug. In inzet, waardering en respect.

Vervolgens maakt het geven van een compliment je ook gelukkiger. Immers, het lachende en/of blije gezicht van de ander geeft je een goed en positief gevoel.

Tot slot draagt het bij aan je zelfvertrouwen. Want, door de goede dingen bij anderen te zien helpt je ook jezelf op waarde te schatten. Ofwel, de goede eigenschappen van jezelf te zien.

Vandaag deden we zo’n les; complimenten geven. Ieder kind schreef zijn of haar naam onder elkaar op een papier. Daarna werd het papier aan de rechterbuurman doorgegeven. Deze schreef dan met die beginletter iets positiefs/vriendelijks over diegene op. Het papier werd zo vaak doorgegeven als de letters die erop stonden. Uiteindelijk kreeg iedereen een mooi complimentenvel over zichzelf terug.

U had de blije gezichten eens moeten zien!

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB)

Juf Ilse heeft op vrijdag haar IB-dag.

Jarig

Op zondag 5 februari is juf Mhairi jarig!

Op maandag 6 februari viert Jissia haar verjaardag!

Woensdag 8 februari is Daan jarig en wordt dan 4 jaar!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 15 februari

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*