schooltuin

Margo van Beem heeft een ontwerp gemaakt voor onze schooltuin.
Zij heeft een uitgebreid verslag geschreven over hoe het ontwerp tot stand is gekomen en welke acties er reeds zijn ondernomen. Ook heeft Margo onderstaand plan van aanpak opgesteld.

Plan van aanpak
Al eerder is er voor de tuin een tuincommissie in het leven geroepen om de praktische uitvoering van de tuin in goede banen te gaan leiden. Daarin zit iemand van het team, iemand van de overblijf, twee leden van de OC en iemand vanuit de kerk. Graag willen we deze commissie uitbreiden met één of twee jongeren uit het dorp. Een echte projectleider hebben we nog niet aangewezen. Misschien dat iemand deze taak op zich wil nemen!?

Voor de aanleg van de tuin is een kostenbegroting gemaakt op basis van het gemaakte schetsontwerp en opbijen7 basis van de volledige aanleg door derden. Een dergelijk aanleg is voor onze school niet te behappen. Wel is het goed dit uit te rekenen om bijvoorbeeld middelen los te krijgen bij sponsors.
Verder maakt het ons duidelijk dat we als ouders ook veel zouden kunnen doen. We willen niet om geld vragen, maar wel om handjes en mensen die mee willen denken om zo veel mogelijk gerealiseerd te krijgen.

Zoals wellicht inmiddels duidelijk is, zijn de verschillende onderdelen projectmatig aan te pakken. We kunnen het plan in projecten gaan verdelen en regelmatig een project met een aantal ouders aanpakken. Zwaar grondwerk en bijvoorbeeld het maken van de nieuwe ruimte voor de fietsen moeten misschien uitbesteed worden. Het maken van de kweekbakken is wel gemakkelijk zelf aan te pakken. Het vlechten van de wilgenhut is zelfs erg leuk om met groep 7 en 8 te gaan doen.
We willen heel graag via deze weg een oproep doen aan ouders die mee willen denken, willen werken en misschien zelfs nog materialen hebben liggen die we voor de schooltuin zouden kunnen gebruiken. Wie vindt het leuk om sponsoren of sponsoracties op te zetten.
We kunnen dan een projectplanning maken en mogelijk nog onderdelen uitwerken naar aangeboden materialen.

Vul dus vooral je naam in op de lijst en wat je zou kunnen betekenen.
Inmiddels is het meeste werk gebeurd, maar voor het onderhoud blijven we ook ouders nodig hebben die samen met een groepje kinderen de tuin willen onderhouden.