*|MC:SUBJ

 

OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

15 februari 2017

Nieuws uit het team

Afwezigheid juf Anneke
Juf Anneke zal woensdag 15 februari geopereerd worden in het Jeroen Bosch ziekenhuis. De Arbo arts heeft afgelopen week aangegeven dat juf Anneke in ieder geval tot aan de meivakantie geen werkzaamheden op school mag uitvoeren. Dit heeft als gevolg dat juf Corinne tot aan de meivakantie groep 1-2 onder haar hoede neemt en dat juf Armanda fulltime in groep 4-5 staat.
We wensen juf Anneke veel sterkte toe tijdens haar operatie en het herstel daarna!

Werken met beloningssystemen
Vanuit haar studie heeft Juf Ilse met de bovenbouw gewerkt aan het belonen van gewenst gedrag.
Met de gehele klas heeft ze doelen gesteld waar de kinderen zelf aan wilden werken.
Middels het systeem ClassDojo werden de kinderen middels punten beloond voor het juiste gedrag. Deze punten konden de kinderen sparen om in te wisselen voor een beloning. Dit bleek effectief. De kinderen zetten zich goed in om aan hun eigen doelen te werken.
Inmiddels is ook de middenbouw met de ClassDojo begonnen en zal de onderbouw in maart gaan starten. Het idee is dat je alle kinderen kan belonen voor het tonen van gewenst gedrag.
Iedere klas bepaalt zelf de beloningen waar ze voor willen werken. Zo kunnen de leerlingen sparen om een rondje te rennen, extra te computeren, tekenen met scheerschuim, een spelletjesmiddag te houden enz. De leerlingen stemmen samen met de leerkracht af waar ze hun punten voor inwisselen. Het is leuk om te zien dat de leerlingen zo enthousiast en goed met hun doelen aan de slag gaan. Wij merken als leerkrachten meer rust bij het werken en dat leerlingen meer letten op het positieve gedrag van anderen.
Mocht u interesse hebben hoe het programma eruit ziet, kom dan gerust na schooltijd eens kijken.


Puntensaldo

Inwisselen van punten

Rapporten en rapportgesprekken
Vrijdag 17 februari gaan de rapporten in groep 4 t/m 8 mee. De week erna volgen er rapportgesprekken, volgens de uitnodiging die u van uw kind(eren) heeft meegekregen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden verwacht bij het gesprek aanwezig te zijn. Voor de leerlingen uit groep 4 is de keuze aan uzelf.

Uitreiking BVL-label
Zoals eerder aan u vermeld heeft den Biekûrf het Brabants VerkeersveiligheidsLabel gehaald.
Dit zal op vrijdag 10 maart om 10.30u officieel aan ons worden uitgereikt.
Wij willen deze uitreiking feestelijk vieren van 10.30u tot 12.00u.
U bent hierbij van harte welkom!

Deelname schoolvoetbaltoernooi
De leerlingen van de leerlingenraad gaven aan graag een keer mee te doen met een schoolvoetbaltoernooi.
Op woensdag 22 maart is er voor een toernooi in Sleeuwijk voor de leerlingen van groep 5/6.
Op woensdag 29 maart is de wedstrijd voor de leerlingen van groep 7/8.
Deze wedstrijden zullen na schooltijd plaats vinden.
Om teams te kunnen vormen moeten wij doorgeven hoeveel leerlingen van ons deel gaan nemen.
Zo kan er eventueel een team samen met leerlingen van de Henri Dunant gevormd worden.
Mocht uw kind mee willen doen, geeft u dit dan zsm door aan de leerkracht van uw kind.

Goede doelen project
Zoals u weet spaart onze school elk jaar voor een goed doel. De opbrengst wordt dan overgemaakt naar dit betreffende doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Dieren lot. Op woensdag staat het goede doelen potje in de klas waarin geld gedoneerd kan worden. De teller staat nu op €92,07.

Vraag vanuit de OC tbv de Bazaar`~ herhaling ~
Heeft u nog spullen die we kunnen gebruiken voor het Rad van fortuin tijdens de bazaar? (spullen uit kerstpakketten, ongebruikt speelgoed, etc…). Wij zijn daar erg blij mee!
Ook zijn we op zoek naar mensen die nog zegels over hebben van de spaaractie van de emte voor een boodschappenpakket.
Als laatste kunnen we ook goed inpakmaterialen gebruiken zoals mandjes, houten kratjes, tasjes…. Mocht iemand nog iets hebben liggen dan houden we ons aanbevolen.

Alvast bedankt!

GVO op TV!
In samenwerking met RTL LifestyleXperience zijn er elf korte en één wat langere TV-opnames gemaakt over PC GVO.
In de wat langere uitzending op 22 januari wordt informatie gegeven over het werk van PC GVO en in de korte uitzendingen is gefilmd op verschillende scholen in het land waar deze lessen worden gegeven.

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de middenbouw

Boekenbeurt

Ook tijdens de presentatie van je boekenbeurt gebruiken we de kanjerregels. Een kind heeft zijn boekenbeurt goed voorbereid. We vragen dan van de leerlingen een goede luisterhouding: je bent stil, niet tussendoor praten en je zit stil (rechtop en niet met je handen wriemelen of voeten bewegen.) Kortom je luistert en kijkt met respect naar de presentatie. Na afloop geven de kinderen elkaar tips en tops. We vragen ook altijd aan de leerling of hij of zij er wat mee kan met die tips en tops.

En natuurlijk als afsluiting een groot applaus. Want het is heel knap om voor je klasgenoten een presentatie te houden en alle aandacht is op jouw gericht.


Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

17 februari Rapport 1

20 t/m 24 februari rapportgesprekken

27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie

7 maart studiemiddag, leerlingen vanaf 12:00 uur vrij

6 en 7 maart aanmelddata VO

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op vrijdag haar IB-dag.

Jarig

Op zondag 19 februari viert Bram zijn 4e verjaardag!

Op woensdag 2 maart is Bert jarig!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 8 maart

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*