*|MC:SUBJECT

 

OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

8 maart 2017

Nieuws uit het team

Uitreiking BVL-label
Zoals eerder aan u vermeld heeft den Biekûrf het Brabants VerkeersveiligheidsLabel behaald.
Dit zal op vrijdag 10 maart om 10.30u officieel aan ons worden uitgereikt.
Wij willen deze uitreiking feestelijk vieren van 10.30u tot 12.00u.
U bent hierbij van harte welkom!

Bericht van juf Anneke

Het nieuwe jaar 2017 was nog maar net een weekje oud of ons leventje stond al totaal op zijn kop.
Tijdens het bevolkingsonderzoek darmkanker bleek er een foute poliep te zitten.
Een onzekere, spannende tijd volgde met onderzoeken, gesprekken en een operatie.
Inmiddels hebben we positief bericht gehad. De uitslag van het weggenomen weefsel was goed, er zijn geen nabehandelingen nodig en over een jaar volgt er weer een darmonderzoek.
We zijn dan ook ontzettend opgelucht en super blij. Nu nog herstellen van de operatie, dat heeft nog even tijd nodig.
Graag willen we iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft met een appje, een kaartje, een bloemetje of een bezoekje.
Zo fijn dat er zo veel lieve mensen aan ons denken!!
Nogmaals iedereen héél hartelijk bedankt.

Liefs,
Anneke, Jaap, Rosemarijn en Liselotte.

Juf Anneke
De operatie van juf Anneke op woensdag 15 februari is goed verlopen. Eerder dan verwacht mocht Anneke op zondag alweer naar huis. Een paar dagen later kwam het nieuws uit het ziekenhuis dat het weggenomen weefsel schoon was. Een fantastisch bericht! Het is nu vooral belangrijk om in ieder geval tot aan de meivakantie te herstellen en goed aan te sterken.
Daarnaast heeft juf Anneke het fijne bericht gekregen over een jaar pas weer op controle te hoeven.
We houden u op de hoogte.

Timmerhout
De timmerhoek wordt in de kleutergroep volop benut!
De mooiste timmerwerken worden daar gemaakt en af en toe is het een kabaal van jewelste door al het getimmer!!
We zijn dan ook heel hard op zoek naar nieuw timmerhout.
Het liefst geen hardhout want dat is zo moeilijk om daar een spijker in te slaan.
Maar grote, kleine, dikke of dunne plankjes. We zijn er blij mee!!!
Alvast bedankt voor de donaties.

Verzoek
De Bazaar nadert al met rasse schreden en de voorbereidingen zijn volop aan de gang.
En ook dit jaar kunnen wij niet zonder de hulp van ouders!
We zijn op zoek naar ouders die pannenkoeken willen bakken.
Aanmelden kan bij juf Corinne, de benodigdheden kunnen ook bij juf Corinne worden opgehaald.
Maar als er liever met eigen, volgens eeuwenoud recept, gebakken wordt, ook prima.
We hopen dat we op hulp kunnen rekenen.
Alvast bedankt!

Week van de lentekriebels
http://www.weekvandelentekriebels.nl/sites/lentekriebels/files/styles/default/public/media/logo-lentekriebels.png?itok=bWlgzdLQ
Week van de lentekriebels
Sinds 2012 zijn basisscholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.
De week van de lentekriebels is een projectweek die jaarlijks landelijk wordt georganiseerd rond het begin van de lente. In deze week wordt dagelijks van groep 1 t/m 8 een les relationele en seksuele vorming gegeven. De week van de lentekriebels vindt dit jaar plaats in de week van 20 tot en met 24 maart. Ook wij zullen als school meedoen met deze week.

Door al van jongs af aan open te praten over relaties en seksualiteit worden kinderen zich bewust van hun eigen wensen en grenzen, zijn ze goed geïnformeerd en zullen later gezondere keuzes maken in relaties en seksualiteit.
Met de lessen relationele en seksuele vorming leren kinderen niet alleen over verandering in de puberteit of hoe baby’s gemaakt worden. Het gaat ook over respectvolle omgang met elkaar, een positief zelfbeeld, weerbaarheid, verliefdheid en verschillende relatievormen.

Onze lessen zullen we via de methode ‘lespakket relaties en seksualiteit’ vormgeven. Deze methode heeft een opbouw van groep 1 t/m 8. De lessen zullen wij afstemmen op de interesses van onze leerlingen.
Bent u zich er bewust van dat wij er in de week van 20 tot en met 24 maart op school over praten. Thuis kunt u van uw kind wellicht verhalen of vragen verwachten.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit graag van u.

Koffieavond 30 mei 2017 19:30 uur
Op vrijdag 20 januari jl. stond de eerste koffieochtend gepland. Sanne vertelde het eea over toetsen, drempelonderzoek en Cito eindtoets. Verder heeft ze informatie gegeven over het spellingsonderwijs op school. Liesbeth Ott heeft het eea over beelddenken vertelt.
Op verzoek van ouders en MR plannen we voor de zomervakantie een koffieavond. Juf Ilse zal het eea vertellen over hoogbegaafdheid en de stappen die we als school mbt dit thema zetten.
Andere onderwerpen die we op die avond bespreken zijn mede afhankelijk van uw vragen. Over welke onderwerpen heeft u vragen of wilt u meer weten?
Laat het ons weten!
Noteert u de datum alvast in uw agenda?!

Gerelateerde afbeelding

GMR-lid gezocht
Onze school heeft een Medezeggenschap Raad. Hierin worden allerlei beleidsmatige zaken zoals de begroting, het formatieplan en de vakantieregeling besproken. Soms heeft de MR instemmingsrecht en soms adviesrecht. De directeur is de gesprekspartner van de MR.
Daarnaast heeft de stichting van onze school een GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. In deze raad zit van iedere school een ouder of een personeelslid. In deze vergaderingen worden allerlei beleidsmatige zaken op stichtingsniveau besproken. De bovenschoolse directeur is de gesprekspartner van de GMR. Daarnaast vinden er ook 2x per jaar overleggen met het bestuur van de stichting plaats. Namens onze school heeft een ouder zitting in de GMR, te weten Peter van Assen. Hij zal hier aan het einde van dit schooljaar echter helaas mee moeten stoppen aangezien zijn dochter dan naar de middelbare school zal gaan..
We zijn nu alvast op zoek naar een vervanger voor hem. Door in de GMR plaats te nemen, kunt u actief invloed uitoefenen op het beleid van de stichting. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 31 maart schriftelijk aanmelden bij school (info@denbiekurf.nl) en de voorzitter van de GMR Agnes Bok (agnes@astcomputers.nl). Hier kunt u ook terecht als u meer informatie wenst. Uiteraard kunt u ook Peter aanspreken als u vragen heeft.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen die bij ons staan ingeschreven hebben het recht zich kandidaat te stellen. Indien er een kandidaat is, vinden er geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen.

Bericht van de ijsclub.
Helaas kon er deze winter net niet geschaatst worden…

Daarom organiseert IJsclub Juliana een gezellige avond voor kinderen in de basisschoolleeftijd die lid zijn van de IJsclub.
Wanneer? Vrijdag 10 maart.
Waar? In het IJsclubgebouw.
Hoe laat? We beginnen om 19.00 uur, om 21.00 uur kunnen je ouders je weer ophalen.
Wat gaan we doen? Dat blijft nog even geheim.

Je kunt je aanmelden bij Hans Uithoven.
h.uithoven@hetnet.nl 06-39211004

Afbeeldingsresultaat voor sneeuwvlok tekening

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de bovenbouw

In de bovenbouw spelen we regelmatig kanjerspellen uit het 99 kanjerspelletjesboek. We kiezen dan samenwerkingsopdrachten als:

* Ga met de hele groep op de bank staan. Probeer zonder van de bank af te vallen op alfabet te gaan staan met jullie voornaam. Er mag niet worden gesproken.

Door deze opdracht worden de kinderen genoodzaakt om samen te werken, vooral non-verbaal. Daarnaast is het doel om te reageren op positief lichamelijk contact en daarbij te vertrouwen te zijn door iemand te helpen of op te vangen wanneer hij dreigt van de bank te vallen.

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

10 maart uitreiking BVL label

17 maart Bazaar

20-24 maart week van de lentekriebels

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op vrijdag haar IB-dag.

Jarig

Op woensdag 15 maart viert Nienke haar verjaardag!

Op woensdag 22 maart is Esmee jarig!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 22 maart

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*