OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

22 maart 2017

Nieuws uit het team

Uitreiking BVL-label
Het was een super feestje afgelopen vrijdag 10 maart. Meneer Elling van BVL, Wethouder Pim Bouman en meneer Fiolet van de gemeente Aalburg hebben ons het mooie BVL-schildje aangeboden. Deze hebben wij verdiend n.a.v. de verkeerseductie die wij geven op den Biekûrf. Met 52 van de 53 punten die we konden verdienen zijn wij super trost op deze onderscheiding!
We hebben het feest gevierd met gebak en limonade en een heel gezellig spellencircuit op het schoolplein. Het was een zeer geslaagde ochtend!

Paasviering
Op donderdagmorgen 13 april vieren we het Paasfeest.Op deze dag spelen we natuurlijk het oude vertrouwde ei-tikkie-ei spel/wedstrijd!
Voor deze activiteit zijn we op zoek naar een ouder(s) die voor ons 40 harde (gekleurde) eieren wil koken.

Ook hebben we vanaf 9.30 uur een foto-speurtocht en spelencircuit. Wie wil hier meehelpen en een groepje begeleiden ? Wilt u dit dan doorgeven aan juf Corinne of juf Armanda?

Als afsluiting nodigen we u allen vanaf 11.15 uur uit voor de grote ei – tikkie – ei finale en de paas/lente quiz.

Donderdagmiddag gaan we gewoon naar gym en Goede vrijdag 14 april en Paasmaandag 17 april hebben we een lang Paasweekend.

Wisseling van de wacht

Juf Corinne heeft donderdag 23 maart cursus en daarom

zal Juf Lian donderdag in groep 1/2 aanwezig zijn.

Bezoek lammetjes

Vandaag is groep 1/2 bij de pasgeboren lammetjes wezen kijken bij de Opa en Oma van Thijs en Bram.

Wat waren er veel geboren, het was een drukte van belang in de stallen.

We mochten de fles geven, ze aaien en bij ze in de stal staan. Nou toen gingen alle schapen en lammetjes toch tekeer. Het was een drukte van jewelste!

Maar ze zijn superlief, we wilden er wel een paar meenemen voor in de klas dn kunnen we de hele dag met ze knuffelen.

Fijn dat we (weer) langs mochten komen bij Oma Corrie en Opa Janus!

Timmerhout
De timmerhoek wordt in de kleutergroep volop benut!
De mooiste timmerwerken worden daar gemaakt en af en toe is het een kabaal van jewelste door al het getimmer!!
We zijn dan ook heel hard op zoek naar nieuw timmerhout.
Het liefst geen hardhout want dat is zo moeilijk om daar een spijker in te slaan.
Maar grote, kleine, dikke of dunne plankjes. We zijn er blij mee!!!
Alvast bedankt voor de donaties.

Week van de lentekriebels
Deze week zijn we gestart net lessen over de week van de lentekriebels.

Sinds 2012 zijn basisscholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.
De week van de lentekriebels is een projectweek die jaarlijks landelijk wordt georganiseerd rond het begin van de lente. In deze week wordt dagelijks van groep 1 t/m 8 een les relationele en seksuele vorming gegeven. De week van de lentekriebels vindt dit jaar plaats in de week van 20 tot en met 24 maart. Ook wij zullen als school meedoen met deze week.

Door al van jongs af aan open te praten over relaties en seksualiteit worden kinderen zich bewust van hun eigen wensen en grenzen, zijn ze goed geïnformeerd en zullen later gezondere keuzes maken in relaties en seksualiteit.
Met de lessen relationele en seksuele vorming leren kinderen niet alleen over verandering in de puberteit of hoe baby’s gemaakt worden. Het gaat ook over respectvolle omgang met elkaar, een positief zelfbeeld, weerbaarheid, verliefdheid en verschillende relatievormen.

Onze lessen zullen we via de methode ‘lespakket relaties en seksualiteit’ vormgeven. Deze methode heeft een opbouw van groep 1 t/m 8. De lessen zullen wij afstemmen op de interesses van onze leerlingen.
Bent u zich er bewust van dat wij er in de week van 20 tot en met 24 maart op school over praten. Thuis kunt u van uw kind wellicht verhalen of vragen verwachten.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit graag van u.


GMR-lid gezocht
Onze school heeft een Medezeggenschap Raad. Hierin worden allerlei beleidsmatige zaken zoals de begroting, het formatieplan en de vakantieregeling besproken. Soms heeft de MR instemmingsrecht en soms adviesrecht. De directeur is de gesprekspartner van de MR.
Daarnaast heeft de stichting van onze school een GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. In deze raad zit van iedere school een ouder of een personeelslid. In deze vergaderingen worden allerlei beleidsmatige zaken op stichtingsniveau besproken. De bovenschoolse directeur is de gesprekspartner van de GMR. Daarnaast vinden er ook 2x per jaar overleggen met het bestuur van de stichting plaats. Namens onze school heeft een ouder zitting in de GMR, te weten Peter van Assen. Hij zal hier aan het einde van dit schooljaar echter helaas mee moeten stoppen aangezien zijn dochter dan naar de middelbare school zal gaan..
We zijn nu alvast op zoek naar een vervanger voor hem. Door in de GMR plaats te nemen, kunt u actief invloed uitoefenen op het beleid van de stichting. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 31 maart schriftelijk aanmelden bij school (
info@denbiekurf.nl) en de voorzitter van de GMR Agnes Bok (agnes@astcomputers.nl). Hier kunt u ook terecht als u meer informatie wenst. Uiteraard kunt u ook Peter aanspreken als u vragen heeft.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen die bij ons staan ingeschreven hebben het recht zich kandidaat te stellen. Indien er een kandidaat is, vinden er geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen.

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de onderbouw

In de onderbouw zijn we inmiddels bij hoofdstuk 8 aangekomen. Dit hoofdstuk gaat over de bange konijntjes. De konijntjes zijn eigenlijk voor alles bang maar vooral voor de pestvogels. Zij zoeken elke keer de konijntjes op om te pesten en dat vinden de konijntjes niet fijn. Nu hadden de konijntjes bedacht om allemaal een wit petje op te zetten want dan zijn ze een Kanjer en Kanjers zijn niet bang.

Maar werkt dat zo? Zomaar een wit petje opzetten en gelijk veranderen?

Dit was een vraag die sommige kinderen echt lastig vonden, want ja, je wilt wel gelijk veranderen maar dat lukt eigenlijk niet. Maar moet je ook gelijk veranderen? Kan je sommige dingen wel veranderen? Wil je bepaalde dingen wel veranderen? Kortom het waren genoeg vragen die ons bezig hielden en waar ieder een andere mening over had. En dat hoort ook bij een Kanjer, je eigen mening hebben en daar voor uit durven komen!

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

20-24 maart week van de lentekriebels

31 maart Bank voor de klas groep 6, 7, 8

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op vrijdag haar IB-dag.

Jarig

Op zaterdag 8 april viert Bob zijn verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 5 april

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*