kei-van-een-teamIn het schooljaar 2016-2017 werken we in drie bouwen, de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

De onderbouw

Juf Anneke: maandag-dinsdag, 1x per 4 weken op woensdag.

Juf Corinne: een aantal woensdagen, donderdag- en vrijdagochtend.

De middenbouw

Juf Armanda: woensdag 3x per 4 weken, donderdag en vrijdag.
Juf Corinne: maandag- en dinsdagochtend + 1x per 4 weken op woensdag.

De bovenbouw

Juf Ilse: ( maandag-dinsdag-woensdag om de week)
Juf Jonna: (woensdag om de week- donderdag-vrijdag)

Daarnaast is juf Corinne een aantal uren ondersteunend in alle groepen.

Juf Sanne is als Intern Begeleider op twee momenten op onze school.

Petra Timmermans (directeur) is twee dagdelen op school aanwezig, dit is op dinsdagmiddag en donderdagochtend.