OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

5 april 2017

 

 

 

Nieuws uit het team

Vakantierooster 2017-2018

Het is nog wat ver weg, maar de vakantie voor komend schooljaar zijn al bekend. Zet u ze in uw agenda?

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
Goede Vrijdag+Pasen 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Schoolfruit
In de week van 10 april ontvangen wij voor de laatste keer schoolfruit. Dit betekent dat alle kinderen hierna weer zelf op de fruitdagen (maandag, woensdag, vrijdag) hun groenten/fruit mee naar school moeten nemen. Uiteraard mag dit ook alle dagen van de week.

2e Paasdag open dag Melkveebedrijf Knaap
Zoekt u voor 2e Paasdag nog een leuk uitje voor uw gezin? Melkveebedrijf Knaap in Meeuwen (Meeuwensesteeg 2) opent deze dag de deuren voor iedereen. Er is van alles te zien en te doen voor u en uw kind(eren)! U bent van harte uitgenodigd.

Paasviering
Op donderdagmorgen 13 april vieren we het Paasfeest.Op deze dag spelen we natuurlijk het oude vertrouwde ei-tikkie-ei spel/wedstrijd!
Voor deze activiteit zijn we op zoek naar een ouder(s) die voor ons 40 harde (gekleurde) eieren wil koken.

Ook hebben we vanaf 9.30 uur een foto-speurtocht en spelencircuit.

Als afsluiting nodigen we u allen vanaf 11.15 uur uit voor de grote ei – tikkie – ei finale en de paas/lente quiz.

Donderdagmiddag gaan we gewoon naar gym en Goede vrijdag 14 april en Paasmaandag 17 april hebben we een lang Paasweekend.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In het Gegons van 22 maart hebben wij u geïnformeerd over het Paasfeest en de activiteiten die wij die ochtend willen gaan doen.

Ook hebben wij gevraagd of u daar, als ouder, aan wilt mee helpen.

Tot op heden is er 1 ouder die zich hiervoor heeft opgegeven en daar zij wij natuurlijk heel blij mee, maar 1 ouder is helaas niet voldoende……..

Het zou heel erg fijn zijn als we meer ouders hebben om mee te helpen, dus geef u op voor en spetterend Paasfeest.

Indien er zich geen ouders (kunnen) opgeven dan zijn wij genoodzaakt om het Paasfeest in een andere vorm vieren.

Opgeven kan (nog steeds) bij Juf Armanda en/of juf Corinne.

De Bazaar

Wat hebben we genoten!….van een avond vol lekker eten, gezelligheid, mooie prijzen, enthousiaste kinderen en betrokken ouders/-genodigden. Wij, als leden van het team en OC, zijn wederom verrast door de opkomst en opbrengst van deze avond. Een avond die staat voor de saamhorigheid en leefbaarheid in Broek.

Het restaurant en catering waren ook dit jaar een succes. Het team en de leerlingen van de bovenbouw hebben een super job geleverd om alle genodigden van een hapje en een drankje te voorzien. De spelletjes, die werden begeleid door onze enthousiaste oud-leerlingen, waren voor menig kind een plezierige bezigheid. Het rad van Fortuin heeft Broek en omstreken voorzien van taart en mooie prijzen….:-). Wat boffen we toch met al die sponsoren die onze school een warm hart toedragen.

Kortom een TOP AVOND!

Deze avond die in het teken stond van ‘alle kleuren van de regenboog’ heeft ook zijn eigen pot met goud opgeleverd. We hebben een record bedrag van (ong.) €3500,- weten te realiseren. We kunnen met dit geld leuke- en educatieve activiteiten voor de kinderen bekostigen en zo onze school maken tot die bijzondere plek waar kinderen, dicht bij huis, de wereld mogen ontdekken.

Bedankt!

Team en OCGMR-lid gezocht
Onze school heeft een Medezeggenschap Raad. Hierin worden allerlei beleidsmatige zaken zoals de begroting, het formatieplan en de vakantieregeling besproken. Soms heeft de MR instemmingsrecht en soms adviesrecht. De directeur is de gesprekspartner van de MR.
Daarnaast heeft de stichting van onze school een GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. In deze raad zit van iedere school een ouder of een personeelslid. In deze vergaderingen worden allerlei beleidsmatige zaken op stichtingsniveau besproken. De bovenschoolse directeur is de gesprekspartner van de GMR. Daarnaast vinden er ook 2x per jaar overleggen met het bestuur van de stichting plaats. Namens onze school heeft een ouder zitting in de GMR, te weten Peter van Assen. Hij zal hier aan het einde van dit schooljaar echter helaas mee moeten stoppen aangezien zijn dochter dan naar de middelbare school zal gaan..
We zijn nu alvast op zoek naar een vervanger voor hem. Door in de GMR plaats te nemen, kunt u actief invloed uitoefenen op het beleid van de stichting. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 31 maart schriftelijk aanmelden bij school (
info@denbiekurf.nl) en de voorzitter van de GMR Agnes Bok (agnes@astcomputers.nl). Hier kunt u ook terecht als u meer informatie wenst. Uiteraard kunt u ook Peter aanspreken als u vragen heeft.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen die bij ons staan ingeschreven hebben het recht zich kandidaat te stellen. Indien er een kandidaat is, vinden er geen verkiezingen plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. Bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen.

 

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de middenbouw

Stukje kanjer middenbouw

 • In de vertel kring boekenkring enz. komen regelmatig de gemaakte afspraken terug:
 • Elkaar uitlaten praten.
 • Luisteren naar elkaar met en luisterhouding.
 • Op je stoel zitten en degene die praat kijk je aan.
 • Vragen stellen aan elkaar.
 • En bij het vormen van een kring elkaar ruimte geven.
 • Ook zorgen dat je niet helemaal tegen elkaar aanzit en beenruimte houden.Kortom ook rekening houden met elkaar en respect hebben voor elkaar.Tijdens een kanjeroefening komt dit ook regelmatig terug.
  Het spel reageert op een geblinddoekte dirigent. Als de dirigent met zijn stokje de maat slaat mag je rond lopen, huppelen, dansen. Maar als de stok stil is ben je ook stil en je staat meteen stil. Voor sommige nog lastig, willen nog even op de grond vallen o.i.d. Maar dat is dus niet de bedoeling.

  Vertrouwen en respect voor elkaar met een oefening zandzak verslepen: in 2 groepen van 5 kinderen werken. 1 Kind gaat op de rug liggen de andere kinderen tillen deze leerling op (aan armen en benen) en dragen hem of haar verder. Samenwerken, afspreken hoe gaan we het doen wie is er aan de beurt, rustig en zorgen dat het geen pijn doet. Serieus maar ook gezellig.

 

 

 

Facebook
Facebook

 

 

Website
Website

 

 

 

Agenda

6 april theoretisch verkeersexamen groep 7

12 april praktisch verkeersexamen groep 7 + groep 6 oefenen

13 april paasfeest

14 april Goede Vrijdag (vrij)

16 april 2e Paasdag (vrij)

18 – 20 april Cito Eindtoets groep 8

21 april Sportdag

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op vrijdag haar IB-dag.

 

 

 

Jarig

Op zaterdag 8 april is Bob jarig!

Op vrijdag 14 april viert juf Aagje haar verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

 

 

 

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

 

 

 

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 19 april

 

 

 

 

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*