*|MC:SUBJECT

 

OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

19 april 2017

Nieuws uit het team

Vakantierooster 2017-2018

Het is nog wat ver weg, maar de vakantie voor komend schooljaar zijn al bekend. Zet u ze in uw agenda?

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
Goede Vrijdag+Pasen 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Verkeersexamen groep 7
6 april en 12 april waren twee belangrijke en spannende dagen voor groep 7. Zowel het theoretische als het praktische verkeersexamen stonden op de planning. Er is van te voren goed geoefend, gesproken over verkeerssituaties en proefexamens gemaakt. Maar…dat oefenen werd dik beloond met een mooi diploma voor alle drie! Van harte gefeliciteerd!

Koningsspelen/Sportdag
Op vrijdag 21 april as. vinden de Koningsspelen van dit schooljaar plaats.

De sportdag wordt gehouden op de sportvelden van GDC in Eethen en we doen dit samen met de Prins Willem Alexanderschool uit Eethen en de Ark uit Meeuwen.

De onderbouw (groep 1 t/m 4) speelt in circuitvorm allerlei leuke en sportieve spellen, de bovenbouw (groep 5 t/m 8) speelt in teamverband volleybal, trefbal, voetbal, korfbal en slagbal.

Even op een rijtje wat voor u (en uw kind(eren)) van belang is tijdens deze sportdag:

– We beginnen de dag met een gezellig Koningsontbijt op school. Ontbijten thuis is dus niet nodig!
– Het kledingadvies is “Sportief met een oranje tintje”. Maak er iets moois van, wat ook makkelijk zit!
– Voor tussendoortjes wordt gezorgd, een flesje water kan eventueel in de tas worden gestopt maar zal wellicht overbodig zijn.
– We vertrekken, na het ontbijt, om 9:15 uur naar Eethen en zoals de planning eruit ziet zijn we om 12:00 uur weer op school terug. De groepen 1 t/m 4 zijn vanaf 12:00 uur vrij. De bovenbouw heeft die dag nog een middagprogramma tot 15:00 uur.

Mocht u het leuk vinden; supporters zijn altijd welkom!

Schoolfruit
In de week van 10 april ontvingen wij voor de laatste keer schoolfruit. Dit betekent dat alle kinderen hierna weer zelf op de fruitdagen (maandag, woensdag, vrijdag) hun groenten/fruit mee naar school moeten nemen. Uiteraard mag dit ook alle dagen van de week.

Afwezigheid Lené
Afgelopen dinsdag heeft Lené het gras gemaaid en alles aan kant gemaakt in en om de schooltuin. Hij gaat nu genieten van 3 weken vakantie. Op 30 mei zal hij weer terug zijn. Hierbij een oproep van Lené voor wat vrijwilligers die het gras de komende weken willen bijhouden, onkruid willen nalopen, etc. Alles groeit snel nu met zon en regen, het zou erg fijn zijn als de tuin er een beetje gehandhaafd bij blijft liggen de komende weken.


Musical-hulp gezocht
Beste ouders,
Dit jaar gaan we weer een musical opvoeren. U heeft vast al wel iets gehoord. Maar het is nog een flinke klus, dus kunnen we nog wel wat hulp gebruiken.
Heeft u tijd en zin om ons te helpen, geeft u zich dan even op bij mij.
Het gaat om het volgende:
– maken van decorstukken
– helpen met oefenen.
– andere voorkomende werkzaamheden ( b.v. Tegen die tijd verduisteren van ramen enzo)

Ik wil graag op dinsdag 9 mei om 19.00 u. even de ‘ hulptroepen’ nader informeren.

Met vriendelijke groet, Lian

Schooltuin
Door Marieke (moeder van Jissia, Jaïr en Jeruel) is de schooltuin onder handen genomen. (en dit was hard nodig!!!!!!!)
Er zijn samen met een aantal kinderen uit groep 1 en 2 zaadjes gezaaid van onder andere spinazie, bietjes, worteltjes, radijsjes, tuinbonen en diverse kruiden.
Ook zijn er andijvieplantjes geplant en staan er al heel wat vaste planten in de borders zodat het er straks fleurig bij staat.
Nu rest ons alleen nog een heleboel tender, love and care en dan kunnen we genieten van de oogst.
Dank je wel Marieke, voor je hulp en inzet!

Gymschoenen onderbouw
Het hele slechte weer is nu wel voorbij en gaan we de zonnige tijd tegemoet.
De gymschoenen gaan dus mee naar huis na de laatste gymles voor de meivakantie en hoeven daarna niet meer op het plankje bij de kapstok worden gezet.
Tip: Na de meivakantie even de gymschoenen passen om te kijken of ze niet te klein zijn geworden………………

Nieuws van de MR
Nieuws vanuit de MR.
Het is een tijd stil geweest rondom de MR, maar dat betekent niet dat we met de armen over elkaar hebben gezeten.
Wat is er zoal de revue gepasseerd:

  • Het vakantierooster is besproken.
  • Tijdens de koffieochtend hebben Heidi en Angenita een praatje gehouden.
  • Er is groot overleg geweest met GMR /MR.
  • We hebben bezoek gehad van ons bestuur, die hebben een toelichting gegeven op de stand van zaken.
  • Elke nieuwgeborene in Babyloniënbroek verwelkomen we met een slabbetje en kaart.( gesponsord door de MR)
  • We zijn bezig een flyeractie op te zetten, waarmee we maar weer eens duidelijk maken wat voor een bijzonder schooltje den Biekurf is.
  • De statuten en het huishoudelijk regelement krijgen een “ grondige onderhoudsbeurt”.

U ziet we hebben niet stilgezeten en gaan dat zeker ook niet doen.

We zijn nog steeds op zoek naar een ouder, die onze school wil vertegenwoordigen in de GMR!!!

Het is belangrijk dat deze vacature namens den Biekurf ingevuld wordt, zodat we actief betrokken blijven bij dit belangrijke orgaan.

—————————————————————————
Dagkamp 2017

Ook dit jaar organiseren de vrijwilligers van Stichting Paraplu het Dagkamp. Dagkamp is voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Na het succes van voorgaande jaren gaan we ook nu weer naar die fantastische kampeerboerderij in de bossen van Helvoirt. Je wordt dagelijks opgehaald door de dubbeldekkerbus en dan ben je de hele dag actief op het kamp. Aan het einde van de middag brengt de bus je weer terug, zodat je lekker thuis kunt eten, je verhaal kwijt kan en in je eigen bed kunt slapen. Zodoende houd je het prima 5 dagen vol! Het thema is dit jaar ‘Highland Games’ en alle spellen die we doen, zullen hiermee te maken hebben. We hopen jullie allemaal (weer) te zien in deze week!

Dagkamp is 24 t/m 28 juli

Dagkamp is een initiatief van St. Paraplu Aalburg
Behalve het jaarlijks Dagkamp organiseren wij maandelijks een kinderfilm in BuBeClu.
Let voor meer info over deze activiteit op de persberichten in de regiokranten en de berichten op de lokale radio.

Wanneer kinderen lid zijn van St. Paraplu krijgen ze korting bij de kinderfilm en Dagkamp. Het lidmaatschap bedraagt € 5.- per schooljaar. Opgeven kan telefonisch of via de mail (z.o.z)

Geplande activiteiten 2017 tot de zomervakantie:

Kidsfilm: Elke 1e woensdagmiddag van de maand in BuBeClu, Nijverheidsstr. 2 in Wijk en Aalburg.
Aanvang 14.00 uur, einde ong. 15.45 uur
Entree €2,-, leden €1,-
3 mei: Vaiana
7 juni: Storks
5 juli: Sing


Info voor ouders/verzorgers


Manier van opgave:Het opgeven van uw kind(eren) kan telefonisch bij:
Saskia 073 – 599 55 48 of Colien: 06 – 149 649 95.
Digitaal opgeven kan ook en geniet onze voorkeur; via
dagkamp@kpnplanet.nlVermeld dan naam, adres en leeftijd van uw kind(eren).Alle gegevens worden genoteerd en daarna ontvangt u eenbevestigingsbrief met daarop extra informatie over de dagkampweek. Daarop staan de bustijden, telefoonnummers van de leiding en het kampadres. Ook staat er een ING-rekeningnummer op de bevestigingsbrief, waarop u het inschrijfgeld kunt storten onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Opgeven kan tot uiterlijk 7 juli 2017 en er kunnen maximaal 75 kinderen mee, dus wees op tijd !!

De kosten voor de Dagkampweek zijn € 47,50 per kind.
Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin betalen € 45,-
Leden van St.Paraplu krijgen € 2,50 korting. (z.o.z. meer info)
Het inschrijfgeld is inclusief de buskosten!
Meegaan op dagkamp is op eigen risico.

Mocht de betaling in uw gezinssituatie financieel niet haalbaar zijn,
neem dan contact op met de afdeling welzijn van de gemeente Aalburg.
Het telefoonnummer is 0416- 698700. Zij kunnen u meer informatie verstrekken.

De kinderen moeten zelf brood voor de lunch meenemen en gemakkelijke kleding + schoenen aandoen om lekker te kunnen spelen. Voor drinken wordt gezorgd en de kinderen krijgen regelmatig iets lekkers.

Dagkamp wordt net als andere jaren georganiseerd door de vrijwilligers van Stichting Paraplu Aalburg. De hoofdleiding is natuurlijk weer in deskundige handen. Ook tijdens de busrit is leiding aanwezig.
Wanneer u uw kind(eren) als Paraplu-lid wilt aanmelden of als u nog vragen heeft, kunt u altijd Saskia of Colien bellen of een mailtje sturen.

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

Kanjerlessen in de bovenbouw

Deze keer een “lichamelijke en concentratie/balans” oefening in de bovenbouw. Loop met de sinaasappel geklemd tussen jullie armen, heupen, wangen, hoofd het parcours! Let op: de sinaasappel mag niet op de grond vallen! Moeilijke, maar erg leuke samenwerkingsopdracht!

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

18 – 20 april Cito Eindtoets groep 8

21 april Koningsspelen/sportdag

24 april t/m 7 mei meivakantie

10 mei t/m 19 mei Project 3 “gezond gedrag”

17 mei schoolfoto’s

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op vrijdag haar IB-dag.

Jarig

Op vrijdag 28 april is Marijn jarig!

Op dinsdag 9 mei viert Rens zijn verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

woensdag 17 mei

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*