OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a
4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

7 september 2017

Nieuws uit het team

Start schooljaar 2017-2018

Afgelopen maandag 28 augustus is het nieuwe schooljaar van start gegaan. Alle vertrouwde juffen  zijn weer fit en uitgerust van de partij; alleen juf Mandy  is nieuw bij ons op school. We hebben in de startvergadering weer alles goed voorbereid en hebben er veel zin in! We hopen dat alle leerlingen een fijn jaar zullen hebben!
Op naar schooljaar 2017-2018!

Programma ouderavond 12 september
19.30 uur opening door Petra
19.40 uur jaarverslag 2016-2017 door de MR
19.55 uur jaarverslag 2016-2017 door de overblijf coördinator Elsbeth Flipsen
20.10 uur jaarverslag 2016-2017 door de OC
20.30 uur pauze
20.45 uur gelegenheid tot vragen stellen over het reilen en zeilen in de klas(sen) van uw kind(eren).
21.30 uur sluiting

Iedereen heel hartelijk bedankt
Voor de vakantie hadden we een hele gezellige juffendag. Het weer was ons goed gezind en de kinderen hebben zich super vermaakt.
De dag begon met een overvloed aan cadeautjes voor het  team . We willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken. Al is het wel wat laat , het is niet minder gemeend.
Nogmaals dank!!

Schoolreis
Het duurt niet al te lang meer voor we op schoolreis gaan. Op donderdag 12 oktober gaan de leerlingen van de midden- en bovenbouw naar het Archeon in Alphen aan de Rijn.
De onderbouw gaat naar het Natuurmuseum in Tilburg en daarna lekker ravotten in een speelparadijs.
Vanzelfsprekend krijgt u de komende tijd nog meer informatie.
De kosten voor de schoolreis zijn € 25.00. Deze kunt u overmaken op de schoolrekening: NL44RABO 0152 9543 92 t.n.v. Basisschool Den Biekurf, O.v.v. schoolreis en de naam van uw kind.
Bezoek speelgoedbank

Donderdag 21 september gaat groep 3 t/m 8 een bezoek brengen aan de speelgoedbank.

Juf Aagje heeft tijdens haar godsdienstlessen aandacht besteed aan de speelgoedbank. Dit sluiten we af door een bezoek te brengen. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 gaan mee, omdat het voor alle leerlingen een leerzaam bezoek kan zijn waar later op teruggepakt kan worden. Wij zijn op zoek naar ouders die willen rijden en mee willen naar de speelgoedbank.

We vertrekken om 9.45u van school en zullen om 12u weer terug zijn.

Mocht u kunnen en willen rijden, laat u dit dan aan ons weten. Graag horen wij meteen hoeveel leerlingen er bij u in de auto passen.

p.s. Het is nog steeds mogelijk om speelgoed in te leveren op school t.b.v. de speelgoedbank.

Resultaten vragenlijsten Sociale Veiligheid ouder, leerlingen en team

In mei/juni 2017 hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst m.b.t. sociale veiligheid ingevuld. Aan bod kwamen o.a. vragen als; ik voel me veilig op school, we leren samen te werken, de leraar zegt er iets van als een leerling gepest wordt. De leerlingen hebben de vragen beoordeeld met de score 3.6 ( op een schaal van 0-4). Dit is een goed.
31% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Ook hier werden vragen gesteld als; mijn kind voelt zich veilig op school, de school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor andere leerlingen, de school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met fysiek geweld. De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld hebben de vragen beoordeeld met de score 3,58. Dit is een goed. Natuurlijk gaan we voorzichtig om met de interpretatie van deze score omdat het responspercentage laag was.
Ook het team heeft de vragenlijst ingevuld. Aan bod kwamen vragen als; ik heb het gevoel dat ik bij deze school hoor, de directie heeft aandacht voor wat ik zeg, de school zorgt ervoor dat ik geen last heb van fysiek geweld. De teamleden hebben de vragen beoordeeld met de score 3,54. Dit is een goed.

Nieuwsbericht harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in Aalburg

Met ingang van 1 januari 2018 verandert de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Vanaf dat moment gelden voor de peuterspeelzalen dezelfde eisen en voorschriften als voor de kinderopvang. Daardoor verandert er veel voor de peuterspeelzalen. Alle ouders die nu gebruik maken van een peuterspeelzaal zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Wat verandert er voor de peuters?
Voor de peuters van de bestaande peuterspeelzalen verandert er per 1 januari 2018 niets: de tijden, de locatie, de medewerksters en het programma blijven zoals het nu is.

Wat kan er veranderen voor ouder(s) / verzorger(s)?
Voor ouders / verzorgers verandert er mogelijk wel iets: als bijvoorbeeld beide ouders of verzorgers werken, komen zij mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Voor andere ouders / verzorgers geldt, dat er gebruik gemaakt kan worden van een nieuwe subsidieregeling van de gemeente.

Informatie
Wilt u nadere informatie of heeft u vragen dan kunt u terecht bij M.(Marsja) Hanstede, teammanager Trema Kinderopvang van de peuterspeelzalen via: 0183-408444, m.hanstede@trema.org  of met
H. (Herma) van de Giessen, beleidsmedewerker van de gemeenten Aalburg via: 0416-698712,h.vandegiessen@aalburg.nl

Zie ook: www.aalburg.nl, zoekterm Harmonisatie peuterspeelzalen

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

We informeren u in deze rubriek over de kanjerlessen, geven u voorbeelden uit de onder-, midden- en bovenbouw en daarbij laten we ook kinderen aan het woord.

 

Kanjerlessen in de onderbouw

Kanjer in de onderbouw

Dansen als de bange Konijnen of als de Apen. Afgelopen weken hebben we daar in groep 1 en 2 mee geoefend tijdens de Kanjerlessen.

Iedereen wist wel iets te bedenken, al was je dan net zo voorzichtig en bang als de Konijnen. Zo werd er o.a. heel voorzichtig over de grond gekropen en verstopt onder de tafels.

Dansen als de Apen was wel “iets” uitbundiger. We deden zo gek mogelijk en we aapten elkaar na .

Om de beurt mocht elke leerling iets bedenken wat dan nagedaan werd, lekker stampen, zwaaien met je armen.

Voor de volgende lessen staan de Tijger en de Pestvogel gepland.

 

Facebook
Facebook
Website
Website

Agenda

12 september infoavond aanvang 19:30 uur

21 september groep 3 t/m 8 bezoek speelgoedbank

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op dinsdag haar IB-dag.

Jarig

Op dinsdag 5 september was Eva jarig!

Op donderdag 7 september viert Lene zijn verjaardag!

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik hier voor het nieuws van de middenbouw.

Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

donderdag 21 september
Copyright © *|2015|* OBS Den Biekûrf, All rights reserved.
U ontvangt het Gegons omdat uw kind(eren) op onze school zit(ten)!Ons adres is:

www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst    mijn e-mailadres is veranderd 

Email Marketing Powered by MailChimp