nieuwtjesNieuws vanuit de directie, de MR of de OC

Op deze pagina kunt u het laatste nieuws lezen van de directie , de medezeggenschapsraad of de oudercommissie. Zo hoeft u niet in “Het Gegons” te zoeken!

Financieel Jaaroverzicht 2014-2015

OC Den Biekûrf

 

Inkomsten   Uitgaven
Bazaar €3,949.33 Bazaar €1,078.24
Kinderboekenweek €98.30
Sint €407.71
Kerst €102.33
Bijdrage uitstapje €100.00
Veiligheidshesjes €745.73
Juffen dag + afscheid Ans €574.10
Afscheid/Bedankjes/jubileum feestjes €373.68
Schoolreisje €500.00
Algemene kosten €28.44
Uitgaven MR €197.88
Totaal €3,949.33 Totaal €4,206.41

 

Saldo Oktober 2014 €5,970.57
Betaalrekening €150.56
Rendement rekening €5,820.01
Kas €0.00
Resultaat 2014-2015 -€257.08
Saldo September 2015 €5,713.49
Betaalrekening €134.71
Rendement rekening €5,514.73
Kas €64.05

 

*Saldo’s zijn inclusief €439,08 MR

 

Sociale veiligheid

Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.

Hieronder kunt u de uitkomsten zien van de vragenlijsten die zijn afgenomen in 2014.

leerlingvragenlijst sociale veiligheid
Download

oudervragenlijst sociale veiligheid
Download