nieuwtjesNieuws vanuit de directie, de MR of de OC

Op deze pagina kunt u het laatste nieuws lezen van de directie , de medezeggenschapsraad of de oudercommissie.

 

 

Sociale veiligheid

Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren.