*|MC:SU

 

OBS den Biekûrf
Broeksestraat 4a

4269 VA Babyloniënbroek
(0416)351622

21 september 2017

Nieuws uit het team

Welkom op den Biekurf

Na de vakantie hebben we Wouter Stuij verwelkomd op onze school. Wouter zit in groep 6.
We wensen hem een heel fijne, leerzame tijd toe op ons schooltje.

Schoolreis
In de vorige Gegons hebben we u al gemeld dat op donderdag 12 oktober ons jaarlijkse schoolreisje zal plaatsvinden.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. We vertrekken om 8.45 uur met de bus van school. We blijven daar de hele dag, voor de lunch wordt gezorgd alsook voor drinken en iets lekkers tussendoor. Natuurlijk mogen de leerlingen zelf ook wat meenemen, maar liefst wel in die mate dat we niet met misselijke leerlingen in Alphen aan de Rijn arriveren.
Ook is het erg handig bij regenachtig weer regenkleding mee te nemen. Niet alles is nl. overdekt in het Archeon. Om 16.00 uur sluit het Archeon en gaan we weer richting Babyloniënbroek. Rond de klok van half zes hopen we weer terug te zijn.
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan per auto naar het Natuurmuseum in Tilburg, nadat we de midden- en bovenbouw uitgezwaaid hebben.
Het bezoek aan het Natuurmuseum zal een uur duren, daarna gaan we lekker spelen en ravotten in een speelparadijs. We zullen daar ook eten dus hoeven de kinderen zelf geen lunch mee te nemen. Voor iets lekkers en drinken tussendoor wordt ook gezorgd.
Voor kleine ongelukjes is het fijn als er in de tas een extra setje kleren zit.
Om drie uur zijn we weer terug bij school.
We hebben er zin in en hopen dat we allemaal kunnen genieten van een geweldig schoolreisje.
Belangrijk !! Alle leerlingen dienen op de gewone schooltijd op school te zijn en dat is dus om 8.30 uur.
Nog niet alle ouders hebben het schoolreisgeld overgemaakt, vandaar dit geheugensteuntje
De kosten voor de schoolreis zijn € 25.00. Deze kunt u overmaken op de schoolrekening: NL44RABO 0152 9543 92 t.n.v. Basisschool Den Biekurf, o.v.v. schoolreis en de naam van uw kind

Groene voetstappen

A.s. maandag start onze verkeersweek. Deze zal zijn van 25 tot 29 september. Deze hele week staat in het teken van ‘groene voetstappen’. Wij willen de leerlingen bewust maken om op een milieuvriendelijke wijze naar school te komen. Iedere dag bekijken we hoe de kinderen naar school zijn gekomen en tellen daarmee het aantal groene voetstappen. Binnen de gemeente doen er meerdere scholen mee. De groene voetstappen zullen in oktober op het gemeentehuis overhandigd gaan worden. Wij willen u als ouder vragen uw kind te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen. Het zijn vaak kleine stukjes die de leerlingen hoeven te fietsen of gaan lopen. Mocht het regenen is een regenjas zo aangetrokken. Wij hopen op uw medewerking.
Mocht het niet lukken om uw kind te voet of fiets naar school te sturen, bijvoorbeeld vanwege de afstand, dan willen wij u erop wijzen dat uw kind ook in de auto veilig vervoerd dient te worden. Een gordel dragen en indien nodig op een geschikte verhoger, zorgt voor een veilig vervoer.

Stagiair gym
Dit schooljaar is Louis Roozemond onze stagiair tijdens gym. Hij volgt een opleiding bij het CIOS. Hij verzorgt de gymlessen dit schooljaar. Hij bereidt de lessen voor, zet vooraf alle materialen klaar en ruimt dit (samen met de kinderen) op. Op deze manier kunnen we effectief gebruik maken van onze gymtijd.

Gymschoenen groep 1 en 2.

Nu het steeds meer herfst wordt, is het niet altijd mogelijk om buiten te spelen met de leerlingen van groep 1 en 2.
Gelukkig hebben we op school een gymzaal waar we lekker onze energie kwijt kunnen. Ook tijdens de gymlessen in de school hebben de leerlingen gymschoenen nodig, dit kunnen natuurlijk dezelfde zijn als de gympen die op de donderdag gebruikt worden.
De gymschoenen blijven dan gewoon de hele week op school. Ze kunnen op de plank boven de kapstok in de gang gezet worden. Op donderdag stoppen we ze bij de andere gymkleren in de tas en als we terugkomen op school zetten we ze weer op de plank.
Wilt u er voor zorgen dat de schoenen voorzien zijn van een naam?

Inleveren formulieren.
Na de vakantie heeft u een pakketje formulieren ( hulpouderlijst, telefoonnrs. allergie en vervoersovereenkomst) ontvangen.
Helaas hebben we tot nu niet alle ingevulde formulieren teruggekregen. Bent u het vergeten in te leveren dan ontvangen we dat graag zo spoedig mogelijk. Inleveren kan bij de leerkracht.

 

 

Kanjerlessen op den Biekûrf

Kanjerlessen in de middenbouw

Dit jaar zijn we begonnen met het verhaal van Max in de klas.
Het verhaal gaat over hoe je bent in de klas en wat je daar allemaal meemaakt.
Ook gaat het verhaal over waarom er bijvoorbeeld namen zijn. Een voorbeeld uit het verhaal is; ga je als je wandelende tak eitjes heeft gelegd en die eitjes komen uit, al die wandelende takken een naam geven? (een wandelende tak legt honderden eitjes……) Maar ook waarom je op een stoel zit, waarom je naar school moet, waarom je op tijd naar bed moet, komen aan bod. Hele bijzondere onderwerpen om met de kinderen over te praten.
Er komen dan ook de meest uiteenlopende meningen in het gesprek naar voren en ook dan leren we dat je het niet met ieders mening eens hoeft te zijn.
De speloefeningen die bij de Kanjertraining horen komen ook regelmatig aan bod. Het spel wat lust je wel en wat lust je niet; een van de favoriete spelletjes om te doen.
Er waren toch nog wel wat leerlingen die heel wat dingen niet lusten……….

Facebook
Facebook

Website
Website

Agenda

4 oktober start kinderboekenweek

5 okt. de school is gesloten vanwege landelijke onderwijsstaking.

26 oktober studiemiddag .vrije middag voor alle leerlingen

Aanwezigheid

Petra:
Juf Petra is aanwezig op dinsdagmiddag en donderdag ochtend.

Ilse (IB):

Juf Ilse heeft op dinsdag haar IB-dag.

Jarig

Ruth is op vrijdag 22 september jarig.
Juf Jonna wordt op dinsdag 26 september een jaartje ouder.
Op maandag 2 oktober is Claire jarig.
Tom viert zijn verjaardag op woensdag 4 oktober.

…van harte gefeliciteerd namens ons allemaal!

Klasse(n)-nieuws

Klik hier voor het nieuws van de onderbouw.Klik

hier voor het nieuws van de middenbouw.Klik hier voor het nieuws van de bovenbouw.

Het volgende Gegons verschijnt op…

donderdag 5 oktober

Copyright © *|2015|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Ons adres is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
www.biekurf.nl
info@denbiekurf.nl
schrijf mij uit van deze lijst mijn e-mailadres is veranderd

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*