Voor de OC kunnen ouders zich verkiesbaar OC stellen.

Bij meerdere kandidaten wordt er door alle
ouders een stem uitgebracht. Diegene met de meeste stemmen zal worden gekozen als nieuw lid.

Ouders nemen voor twee jaar zitting, maar hebben het recht zich herkiesbaar te stellen. Ouders die deel uitmaken van de OC moeten aftreden als ze geen kinderen meer op school hebben.

De leden van de oudercommissie zijn:

Koen Lankhaar
Teus Komejan

Ninetta Sheikkariem
Tea van Rijswijk

De OC zoekt nog nieuwe leden! Mocht u geïnteresseerd zijn, spreek uw interesse uit naar een van de leden!